Raspored ispita za 4. godinu studija na Fakultetu u Subotici
- Nastavni plan 2001.


Termini prijavljivanja ispita

Smer: Finansijski menadžment i računovodstvo

Naziv predmeta
    Ispitivač

Novembarski
21.11.-30.11.
Decembarski
12.12. - 23.12.
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Martovski
13.03. - 24.03.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Majski
15.05. - 26.05.
Julski
03.07. - 21.07.
Osiguranje
   Vojinović dr Željko
29.11.
14:00 S2
20.12.
09:00 S3
09.02.
09:00 A2
      15.07.
12:00 A1
Računovodstvo finansijskih i budžetskih organizacija
     Petkovič dr Đerđi
    14.02.
12:00 A4
       
Revizija
    Andrić dr Mirko
28.11.
10:00 A4
19.12.
10:00 A4
02.02.
09:00 A1 A2
20.03.
14:00 S1
  17.05.
09:00 S1
10.07.
09:00 A3 A4
Teorija bilansa
    Romić dr Lidija
    13.02.
09:00 S8