Raspored ispita za 4. godinu studija na Fakultetu u Subotici
- Nastavni plan 2001.

 

Termini prijavljivanja ispitaSmer: Marketing menadžment

Naziv predmeta
    Ispitivač

Novembarski
21.11.-30.11.
Decembarski
12.12. - 23.12.
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Martovski
13.03. - 24.03.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Majski
15.05. - 26.05.
Julski
03.07. - 21.07.
Marketing komunikacije
    Grubor dr Aleksandar
    13.02.
09:00 S3
      14.07.
09:00 S3
Menadžment proizvodima
  Grubor dr Aleksandar
    13.02.
09:00 S3
      14.07.
09:00 S3
Menadžment prodaje
    Sudareviæ dr Tomislav
    06.02.
09:00 A4
      12.07.
09:00 A4