Raspored ispita za 4. godinu studija na Fakultetu u Subotici
- Nastavni plan 2001.

 

Termini prijavljivanja ispita


Smer: Menadžment unutrašnje i spoljne trgovine

Naziv predmeta
    Ispitivač

Novembarski
21.11.-30.11.
Decembarski
12.12. - 23.12.
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Martovski
13.03. - 24.03.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Majski
15.05. - 26.05.
Julski
03.07. - 21.07.
Elektronska trgovina
    Končar dr Jelena
    08.02.
09:00 S6
      17.07.
09:00 S6
Marketing u trgovini 
  
Vukmirović dr Goran
    14.02.
09:00 S5
      11.07.
11:00 S6
Menadžment spoljne trgovine
    Đuranović dr Dragan
    06.02.
09:00 S1
      13.07.
09:00 S6
Menadžment trgovinskih preduzeća
  
Vukmirović dr Goran
    14.02.
09:00 S5
      11.07.
11:00 S6