Raspored ispita za 4. godinu studija na Fakultetu u Subotici
Plan 2001.


Termini prijavljivanja ispita
 

Naziv predmeta
    Ispitivač

Novembarski
20.11.-01.12.
Decembarski
11.12. - 22.12.
Januarsko-februarski
30.01. - 17.02.
Martovski
12.03. - 23.03.
Aprilski
10.04. - 21.04.
Majski
14.05. - 25.05.
Julski
04.07. - 20.07.
Septembarski
27.08. - 11.09.
Oktobarski
14.09. - 29.09.
Analiza poslovanja
    Vuković dr Bojana
24.11.
12:00 A3
               
Menadžment ljudskih resursa
    Slavić dr Agneš
                 
Organizaciono ponašanje
    Slavić dr Agneš
                 
Strategijski menadžment
    Boljević dr Agneš
    Strugar Jelača dr Maja
22.11.
10:30 S8