Raspored ispita za 4. godinu studija na Fakultetu u Subotici
Plan 2001.


Termini prijavljivanja ispita
 

Naziv predmeta
    Ispitivač

Novembarski
21.11.-30.11.
Decembarski
12.12. - 23.12.
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Martovski
13.03. - 24.03.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Majski
15.05. - 26.05.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Analiza poslovanja
    Andrić dr Mirko
28.11.
10:00 A4
19.12.
10:00 A4
02.02.
09:00 A1 A2 A3
20.03.
14:00 S1
19.04.
14:00 A2 A3
17.05.
09:00 S1
10.07.
09:00 A3 A4
05.09.
09:00 A1 A2
26.09.
09:00 A1 A2
Menadžment ljudskih resursa
    Slavić dr Agneš
23.11.
13:00 S1
14.12.
10:00 S2
13.02.
09:00 A4
15.03.
11:00 A1
12.04.
09:00 S8
  19.07.
09:00 A3
07.09.
09:00 S3
29.09.
09:00 S8
Organizaciono ponašanje
    Slavić dr Agneš
23.11.
13:00 S1
14.12.
10:00 S2
13.02.
12:00 A4
15.03.
11:00 A1
12.04.
09:00 S8
  19.07.
09:00 A3
07.09.
09:00 S3
29.09.
09:00 S8
Strategijski menadžment
    Boljević dr Agneš
    Leković dr Božidar
21.11.
13:00 S6
12.12.
13:00 S6
30.01.
11:00 A2 A3
13.03.
08:00 S6
Boljević dr Agneš

14.03.
12:00 A1
Leković dr Božidar

10.04.
09:00 A3
Boljević dr Agneš

20.04.
13:00 A2
Leković dr Božidar

15.05.
09:00 L4
Boljević dr Agneš

25.05.
09:00 A3
Leković dr Božidar

03.07.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

03
.07.
09:00 A1
Leković dr Božidar
28.08.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

28.08.
09:00 A1
Leković dr Božidar
18.09.
12:00 A1 A3
Boljević dr Agneš

18.09.
12:00 A1 A3
Leković dr Božidar