Raspored ispita za 4. godinu osnovnih akademskih studija na Odeljenju u Subotici
Plan 2010.
 

Termini prijavljivanja ispita
 


Studijski program: Agrarna ekonomija i agrobiznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Kvantitativni metodi u ekonomiji i menadžmentu
    Sedlak dr Otilija
11.02.
09:00 A1 A2 A3 A4
11.04.
09:00 A1 A2 A3
09.06.
09:00 A1 A2 A3 A4
07.07.
09:00 A1 A2 A3 A4
01.09.
09:00 A1 A2 A3
27.09.
12:00
A2
Poslovna analiza
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana
02.02.
09:00 A1 A2 A3
19.04.
14:00 A2 A3
20.06.
09:00 A1 A2 A3
10.07.
09:00 A3 A4
05.09.
09:00 A1 A2
26.09.
09:00 A1 A2
Ekonomski razvoj agroprivrede Srbije
    Brankov dr Tatjana
10.02.
09:00 S3
20.04.
11:00 L4
26.06.
09:00 S3
19.07.
09:00 S3
12.09.
09:00 S3
29.09.
09:00 S3
Ekonomska analiza agrarnih programa
    Zekić dr Stanislav
14.02.
09:00 S3
13.04.
09:00 S4
21.06.
09:00 S3
17.07.
09:00 S8
11.09.
12:00 S4
28.09.
09:00 S4
Strategijski menadžment
    Boljević dr Agneš
    Leković dr Božidar
30.01.
11:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

30.01.
14:00 A1
Leković dr Božidar
- 14.06.
12:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

14.06.
09:00 A1
Leković dr Božidar
03.07.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

03
.07.
09:00 A1
Leković dr Božidar
28.08.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

28
.08.
09:00 A1
Leković dr Božidar
18.09.
12:00 A1 A3
Boljević dr Agneš

18
.09.
12:00 A1 A3
Leković dr Božidar
Poljoprivredno zadrugarstvo i savetodavstvo
    Popović dr Rade
06.02.
09:00 S4
- 19.06.
09:00 S4
12.07.
09:00 S4
31.08.
12:00 S4
27.09.
09:00 S4
Menadžment životnom sredinom
    Komazec dr Ljubica
08.02.
09:00 S1
- 27.06.
09:00 S4
04.07.
09:00 S4
06.09.
11:00 S3
26.09.
12:00 S1
Etika poslovanja
    Balj dr Branko
17.02.
09:00 S1
- 16.06.
09:00 S2
17.07.
09:00 S5
12.09.
09:00 S1
20.09.
09:00 S4
Ekonomija javnog sektora
    Bjelić dr Branko
17.02.
09:00 A3
- 23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3

 


Studijski program:
Evropska ekonomija i biznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Regionalna ekonomija EU
    Adžić dr Sofija
31.01.
12:00 S6
18.04.
10:00 S6
21.06.
09:00 S5
12.07.
09:00 S1
12.09.
09:00 S4
26.09.
12:00 S6
Poslovna analiza
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana
02.02.
09:00 A1 A2 A3
19.04.
14:00 A2 A3
20.06.
09:00 A1 A2 A3
10.07.
09:00 A3 A4
05.09.
09:00 A1 A2
26.09.
09:00 A1 A2
Međunarodne finansije
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
- 12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Strategijski menadžment
   Boljević dr Agneš
   Leković dr Božidar
30.01.
11:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

30.01.
14:00 A1
Leković dr Božidar
- 14.06.
12:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

14.06.
09:00 A1
Leković dr Božidar
03.07.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

03
.07.
09:00 A1
Leković dr Božidar
28.08.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

28
.08.
09:00 A1
Leković dr Božidar
18.09.
12:00 A1 A3
Boljević dr Agneš

18
.09.
12:00 A1 A3
Leković dr Božidar
Korporativno i investiciono bankarstvo
    Zelenović dr Vera
06.02.
10:00 A3
- 26.06.
09:00 A4
17.07.
11:00 A4
30.08.
12:00 A4
20.09.
12:00 A3
Ekonomija javnog sektora
    Bjelić dr Branko
17.02.
09:00 A3
- 23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Globalizacija
    Čučković dr Aleksandar 
14.02.
12:00 S1
21.04.
11:00 A3
22.06.
09:00 S5
19.07.
13:00 A4
29.08.
09:00 S1
15.09.
09:00 S1
Menadžment rizikom
    Sedlak dr Otilija
11.02.
09:00 A1 A2 A3 A4
11.04.
09:00 A1 A2 A3
09.06.
09:00 A1 A2 A3 A4
07.07.
09:00 A1 A2 A3 A4
01.09.
09:00 A1 A2 A3
27.09.
12:00
A2
Finansijska ekonometrija
    Gvozdenović dr Nebojša
11.02.
09:00 A1 A2 A3 A4
11.04.
09:00 A1 A2 A3
09.06.
09:00 A1 A2 A3 A4
07.07.
09:00 A1 A2 A3 A4
01.09.
09:00 A1 A2 A3
27.09.
12:00
A2


Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Finansijska ekonometrija
    Gvozdenović dr Nebojša
11.02.
09:00 A1 A2 A3 A4
11.04.
09:00 A1 A2 A3
09.06.
09:00 A1 A2 A3 A4
07.07.
09:00 A1 A2 A3 A4
01.09.
09:00 A1 A2 A3
27.09.
12:00
A2
Poslovna analiza
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana
02.02.
09:00 A1 A2 A3
19.04.
14:00 A2 A3
20.06.
09:00 A1 A2 A3
10.07.
09:00 A3 A4
05.09.
09:00 A1 A2
26.09.
09:00 A1 A2
Međunarodno bankarstvo
    Milenković dr Ivan
10.02.
09:00 A1
- 19.06.
09:00 A1
18.07.
09:00 A1
12.09.
09:00 A1
25.09.
09:00 A1
Strategijski menadžment
    Boljević dr Agneš
    Leković dr Božidar
30.01.
11:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

30.01.
14:00 A1
Leković dr Božidar
- 14.06.
12:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

14.06.
09:00 A1
Leković dr Božidar
03.07.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

03
.07.
09:00 A1
Leković dr Božidar
28.08.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

28
.08.
09:00 A1
Leković dr Božidar
18.09.
12:00 A1 A3
Boljević dr Agneš

18
.09.
12:00 A1 A3
Leković dr Božidar
Upravljanje investicijama
   Vojinović dr Željko
09.02.
09:00 A2
18.04.
11:00 S8
24.06.
12:00 A1
15.07.
12:00 A1
11.09.
12:00 A2
28.09.
12:00 A3
Korporativno i investiciono bankarstvo
    Zelenović dr Vera
06.02.
10:00 A3
- 26.06.
09:00 A4
17.07.
11:00 A4
30.08.
12:00 A4
20.09.
12:00 A3
Međunarodne finansije
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
- 12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Bankarsko i berzansko pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
14.02.
09:00 A1
- 27.06.
09:00 A1
19.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 A1


 

Studijski program: Kvantitativna ekonomija

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Teorija verovatnoće i stohastički procesi            
Poslovna analiza
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana
02.02.
09:00 A1 A2 A3
19.04.
14:00 A2 A3
20.06.
09:00 A1 A2 A3
10.07.
09:00 A3 A4
05.09.
09:00 A1 A2
26.09.
09:00 A1 A2
Menadžment rizikom
    Sedlak dr Otilija
11.02.
09:00 A1 A2 A3 A4
11.04.
09:00 A1 A2 A3
09.06.
09:00 A1 A2 A3 A4
07.07.
09:00 A1 A2 A3 A4
01.09.
09:00 A1 A2 A3
27.09.
12:00
A2
Strategijski menadžment
    Boljević dr Agneš
    Leković dr Božidar
30.01.
11:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

30.01.
14:00 A1
Leković dr Božidar
  14.06.
12:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

14.06.
09:00 A1
Leković dr Božidar
03.07.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

03
.07.
09:00 A1
Leković dr Božidar
28.08.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

28
.08.
09:00 A1
Leković dr Božidar
18.09.
12:00 A1 A3
Boljević dr Agneš

18
.09.
12:00 A1 A3
Leković dr Božidar
Matematička statistika
    Savić dr Mirko
           
Viša ekonometrija
   
           
Finansijska ekonometrija
    Gvozdenović dr Nebojša
11.02.
09:00 A1 A2 A3 A4
11.04.
09:00 A1 A2 A3
09.06.
09:00 A1 A2 A3 A4
  01.09.
09:00 A1 A2 A3
 
Metode i tehnike analize podataka
    Bošnjak dr Zita
      04.07.
09:00 L5
   
Studijski program: Marketing

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Kvantitativni metodi u ekonomiji i menadžmentu
    Sedlak dr Otilija
11.02.
09:00 A1 A2 A3 A4
11.04.
09:00 A1 A2 A3
09.06.
09:00 A1 A2 A3 A4
07.07.
09:00 A1 A2 A3 A4
01.09.
09:00 A1 A2 A3
27.09.
12:00
A2
Poslovna analiza
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana
02.02.
09:00 A1 A2 A3
19.04.
14:00 A2 A3
20.06.
09:00 A1 A2 A3
10.07.
09:00 A3 A4
05.09.
09:00 A1 A2
26.09.
09:00 A1 A2
Poslovni marketing
    Sudarević dr Tomislav
17.02.
09:00 A4
18.04.
09:00 S5
12.06.
09:00 S2
12.07.
09:00 A4
29.08.
09:00 A4
27.09.
09:00 S3
Strategijski menadžment
   Boljević dr Agneš
   Leković dr Božidar
30.01.
11:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

30.01.
14:00 A1
Leković dr Božidar
- 14.06.
12:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

14.06.
09:00 A1
Leković dr Božidar
03.07.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

03
.07.
09:00 A1
Leković dr Božidar
28.08.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

28
.08.
09:00 A1
Leković dr Božidar
18.09.
12:00 A1 A3
Boljević dr Agneš

18
.09.
12:00 A1 A3
Leković dr Božidar
Marketing menadžment
    Grubor dr Aleksandar
13.02.
09:00 S3
- 21.06.
09:00 S8
14.07.
09:00 S3
12.09.
09:00 A4
21.09.
09:00 S3
Menadžment prodaje
    Sudarević dr Tomislav
06.02.
09:00 A4
- 27.06.
09:00 S2
18.07.
09:00 S3
31.08.
09:00 S3
28.09.
09:00 S8
Marketing u agrobiznisu
    Sudarević dr Tomislav
  - 13.06.
09:00 A4
12.07.
09:00 A4
31.08.
09:00 S3
28.09.
09:00 S8
Organizaciono ponašanje
    Slavić dr Agneš
14.02.
09:00 A3
- 10.06.
09:00 A3
19.07.
09:00 A3
12.09.
09:00 S6
29.09.
09:00 S8
Projektni menadžment
   Bobera dr Dušan
06.02.
09:00 S3
21.04.
09:00 S2
13.06.
09:00 S3
12.07.
09:00 S3
05.09.
12:00 S6
27.09.
09:00 S6
             


Studijski program: Menadžment

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Projektni menadžment
    Bobera dr Dušan
06.02.
09:00 S3
21.04.
09:00 S2
13.06.
09:00 S3
12.07.
09:00 S3
05.09.
09:00 S6
27.09.
09:00 S6
Poslovna analiza
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana
02.02.
09:00 A1 A2 A3
19.04.
14:00 A2 A3
20.06.
09:00 A1 A2 A3
10.07.
09:00 A3 A4
05.09.
09:00 A1 A2
26.09.
09:00 A1 A2
Menadžment rizikom
    Sedlak dr Otilija  
11.02.
09:00 A1 A2 A3 A4
11.04.
09:00 A1 A2 A3
09.06.
09:00 A1 A2 A3 A4
07.07.
09:00 A1 A2 A3 A4
01.09.
09:00 A1 A2 A3
27.09.
12:00
A2
Strategijski menadžment
    Boljević dr Agneš
    Leković dr Božidar
30.01.
11:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

30.01.
14:00 A1
Leković dr Božidar
- 14.06.
12:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

14.06.
09:00 A1
Leković dr Božidar
03.07.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

03
.07.
09:00 A1
Leković dr Božidar
28.08.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

28
.08.
09:00 A1
Leković dr Božidar
18.09.
12:00 A1 A3
Boljević dr Agneš

18
.09.
12:00 A1 A3
Leković dr Božidar
Projektovanje organizacije
    Harmat dr Peter
17.02.
09:00 S4
- 12.06.
09:00 S3
13.07.
09:00 S4
08.09.
09:00 S4
27.09.
09:00 A1
Organizaciono ponašanje
    Slavić dr Agneš
14.02.
09:00 A3
- 10.06.
09:00 A3
19.07.
09:00 A3
12.09.
09:00 S6
29.09.
09:00 S8
Ekološki urbani inžinjering
   Komazec dr Ljubica
08.02.
09:00 S1
- 27.06.
09:00 S4
04.07.
09:00 S4
06.09.
11:00 S3
26.09.
12:00 S1
Modeliranje razvoja turizma i ugostiteljstva
    Tomić dr Slavica
   
14.02.
09:00 S4

Tomić dr Slavica
10.04.
09:00 S2
21.06.
09:00 S4
11.07.
09:00 S3
06.09.
11:00 S8
26.09.
12:00 S2
Organizacija komunalnih sistema
   Harmat dr Peter
17.02.
09:00 S4
12.04.
11:00 S8
15.06.
09:00 S4
 
06.07.
09:00 S4
08.09.
09:00 S4
27.09.
09:00 A1
Organizacija turističkih i ugostiteljskih preduzeća
   Harmat dr Peter
17.02.
09:00 S4
13.04.
09:00 S2
15.06.
09:00 S4
06.07.
09:00 S4
08.09.
09:00 S4
27.09.
09:00 A1

 

Studijski program: Poslovni informacioni sistemi

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Objektni softverski inženjering
    Tumbas dr Pere
 
   Matković dr Predrag
14.02.
09:00 S2
- 21.06.
09:00 S6
17.07.
09:00 S3
06.09.
09:00 S5
20.09.
09:00 S3
Poslovna analiza
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana
02.02.
09:00 A1 A2 A3
19.04.
14:00 A2 A3
20.06.
09:00 A1 A2 A3
10.07.
09:00 A3 A4
05.09.
09:00 A1 A2
26.09.
09:00 A1 A2
Menadžment rizikom
    Sedlak dr Otilija
11.02.
09:00 A1 A2 A3 A4
11.04.
09:00 A1 A2 A3
09.06.
09:00 A1 A2 A3 A4
07.07.
09:00 A1 A2 A3 A4
01.09.
09:00 A1 A2 A3
27.09.
12:00
A2
Strategijski menadžment
   Boljević dr Agneš
   Leković dr Božidar
30.01.
11:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

30.01.
14:00 A1
Leković dr Božidar
- 14.06.
12:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

14.06.
09:00 A1
Leković dr Božidar
03.07.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

03
.07.
09:00 A1
Leković dr Božidar
28.08.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

28
.08.
09:00 A1
Leković dr Božidar
18.09.
12:00 A1 A3
Boljević dr Agneš

18
.09.
12:00 A1 A3
Leković dr Božidar
Sistemi poslovne inteligencije
    Šereš dr Laslo
14.02.
09:00 L5
- 26.06.
09:00 L1
 13.07.
09:00 L1
31.08.
09:00 L1
19.09.
10:00 L1
Projektovanje baze podataka
    Bošnjak dr Saša
09.02.
09:00 L5
13.04.
09:00 L5
16.06.
09:00 L5
12.07.
11:00 L5
30.08.
09:00 L5
16.09.
09:00 L5
Softverski agenti i sistemi soft kompjutinga
    Bošnjak dr Zita
  - 19.06.
09:00 L5
04.07.
09:00 L5
12.09.
09:00 L5
28.09.
09:00 L5
Elektronsko upravljanje lancem snabdevanja
    Gvozdenović dr Nebojša
    Brcanov dr Dejan
10.02.
09:00 L3
- 15.06.
09:00 L5
20.07.
09:00 L5
07.09.
09:00 L5
22.09.
09:00 L5
Metode i tehnike analize podataka
    Bošnjak dr Zita
17.02.
09:00 L5
18.04.
09:00 L3
19.06.
09:00 L5
04.07.
09:00 L5
12.09.
09:00 L5
28.09.
09:00 L5

 

Studijski program: Računovodstvo i revizija

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Finansijska ekonometrija
    Gvozdenović dr Nebojša
11.02.
09:00 A1 A2 A3 A4
11.04.
09:00 A1 A2 A3
09.06.
09:00 A1 A2 A3 A4
07.07.
09:00 A1 A2 A3 A4
01.09.
09:00 A1 A2 A3
27.09.
12:00
A2
Poslovna analiza
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana
02.02.
09:00 A1 A2 A3
19.04.
14:00 A2 A3
20.06.
09:00 A1 A2 A3
10.07.
09:00 A3 A4
05.09.
09:00 A1 A2
26.09.
09:00 A1 A2
Računovodstvo poljoprivrednih preduzeća
    Petkovič dr Đerđi  
08.02.
12:00 S8
18.04.
12:00 S4
22.06.
12:00 A4
20.07.
12:00 A4
07.09.
12:00 A4
19.09.
09:00 A4
Strategijski menadžment
    Boljević dr Agneš
    Leković dr Božidar
30.01.
11:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

30.01.
14:00 A1
Leković dr Božidar
- 14.06.
12:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

14.06.
09:00 A1
Leković dr Božidar
03.07.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

03
.07.
09:00 A1
Leković dr Božidar
28.08.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

28
.08.
09:00 A1
Leković dr Božidar
18.09.
12:00 A1 A3
Boljević dr Agneš

18
.09.
12:00 A1 A3
Leković dr Božidar
Korporativno i investiciono bankarstvo
    Zelenović dr Vera
06.02.
10:00 A3
- 26.06.
09:00 A4
17.07.
11:00 A4
30.08.
12:00 A4
20.09.
12:00 A3
Revizija kompjuterskih informacionih sistema
    Jakšić dr Dejan
    Mijić dr Kristina
08.02.
09:00 L5
- 22.06.
09:00 L5
19.07.
09:00 L5
31.08.
09:00 L5
19.09.
12:00 L5
Upravljanje investicijama
  Vojinović dr Željko
09.02.
09:00 A2
18.04.
11:00 S8
24.06.
12:00 A1
15.07.
12:00 A1
11.09.
12:00 A2
28.09.
12:00 A3
Konsolidovani i specijalni bilansi
     Dmitrović dr Ljiljana
13.02.
09:00 A1 A3
20.04.
13:00 S4
16.06.
09:00 A1 A2
04.07.
09:00 A2 A3
30.08.
09:00 A4
19.09.
09:00 A2 A3

 


Studijski program: Trgovina

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Kvantitativni metodi u ekonomiji i menadžmentu
    Sedlak dr Otilija
11.02.
09:00 A1 A2 A3 A4
11.04.
09:00 A1 A2 A3
09.06.
09:00 A1 A2 A3 A4
07.07.
09:00 A1 A2 A3 A4
01.09.
09:00 A1 A2 A3
27.09.
12:00
A2
Poslovna analiza
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana
02.02.
09:00 A1 A2 A3
19.04.
14:00 A2 A3
20.06.
09:00 A1 A2 A3
10.07.
09:00 A3 A4
05.09.
09:00 A1 A2
26.09.
09:00 A1 A2
Strategijske konkurentske prednosti
   
Vukmirović dr Goran
14.02.
09:00 S5
20.04.
11:00 S4
27.06.
09:00 S6
06.07.
09:00 S6
08.09.
09:00 S6
29.09.
09:00 S6
Strategijski menadžment
    Boljević dr Agneš
    Leković dr Božidar
30.01.
11:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

30.01.
14:00 A1
Leković dr Božidar
- 14.06.
12:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

14.06.
09:00 A1
Leković dr Božidar
03.07.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

03
.07.
09:00 A1
Leković dr Božidar
28.08.
09:00 A2 A3
Boljević dr Agneš

28
.08.
09:00 A1
Leković dr Božidar
18.09.
12:00 A1 A3
Boljević dr Agneš

18
.09.
12:00 A1 A3
Leković dr Božidar
Poslovna logistika
    Đuranović dr Dragan
    Marić dr Radenko
06.02.
09:00 S1
- 16.06.
09:00 S6
13.07.
09:00 S6
01.09.
09:00 S6
20.09.
09:00 S6
Trgovinska politika
    Vukmirović dr Goran
14.02.
09:00 S5
- 15.06.
09:00 S6
11.07.
11:00 S6
08.09.
09:00 S6
29.09.
12:00 S6
Organizaciono ponašanje
    Slavić dr Agneš
14.02.
09:00 A3
- 10.06.
09:00 A3
19.07.
09:00 A3
12.09.
09:00 S6
29.09.
09:00 S8
Psihologija prodaje
    Kovač Žnideršić dr Ružica  
    Marić dr Dražen 
09.02.
09:00 A3
18.04.
09:00 S4
13.06.
09:00 S6
04.07.
09:00 S8
31.08.
09:00 S5
28.09.
09:00 S3
Projektni menadžment
    Bobera dr Dušan
06.02.
09:00 S3
21.04.
09:00 S2
13.06.
09:00 S3
12.07.
09:00 S3
05.09.
12:00 S6
27.09.
09:00 S6