Raspored ispita za 1. godinu Master akademskih studija na Fakultetu u Subotici 
Plan 2014.


Termini prijavljivanja ispita

 

Studijski program: Agrarna ekonomija i agrobiznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Metodologija naučno istraživačkog rada
    Čučković dr Aleksandar
11.02.
13:00 A1
21.04.
10:00 A3
23.06.
14:00 A1
19.07.
13:00 A4
09.09.
09:00 A3
23.09.
11:00 A4
Poljoprivredna trgovina i trgovinska politika
    Lovre dr Koviljko
13.02.
09:00 S4
13.04.
09:00 S5
20.06.
09:00 S3
04.07.
09:00 S3
30.08.
09:00 S5
20.09.
09:00 S5
Ekonomika agrarnih investicija
     Popović dr Rade
06.02.
09:00 S4
12.04.
09:00 S1
19.06.
09:00 S4
12.07.
09:00 S4
31.08.
09:00 S4
27.09.
09:00 S4
Agrobiznis strategija
    Birovljev dr Jelena
08.02.
09:00 S5
- 14.06.
09:00 S3
03.07.
09:00 S6
08.09.
09:00 S3
26.09.
09:00 S4
Svetski prehrambeni sistemi
    Brankov dr Tatjana
10.02.
09:00 S3
- 26.06.
09:00 S3
19.07.
09:00 S3
12.09.
09:00 S3
29.09.
09:00 S3
Ekonomski razvoj agroprivrede Srbije
    Brankov dr Tatjana
10.02.
09:00 S3
20.04.
11:00 L4
26.06.
09:00 S3
19.07.
09:00 S3
12.09.
09:00 S3
29.09.
09:00 S3
Rizici i osiguranje
    Vojinović dr Željko   
09.02.
09:00 A2
- 24.06.
09:00 A2
15.07.
09:00 A1
11.09.
09:00 A2
28.09.
09:00 A3
Višekriterijumsko odlučivanje
    Stojić dr Dragan
11.02.
09:00 A1
- 09.06.
09:00 A1 A2 A3 A4
07.07.
09:00 A1
01.09.
09:00 A1
15.09.
09:00 S5

 


Studijski program:
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Metodologija naučno istraživačkog rada
   Čučković dr Aleksandar
11.02.
13:00 A1
21.04.
10:00 A3
23.06.
14:00 A1
19.07.
13:00 A4
09.09.
09:00 A3
23.09.
11:00 A4
Makrometrija
     Kosta dr Josifidis
01.02.
09:00 S4
- 26.06.
12:00 L5
19.07.
12:00 L5
29.08.
12:00 L5
29.09.
09:00 L5
Makroekonomija EU
   Drakulić dr Danica
10.02.
10:00 A2
- 14.06.
10:00 A2
05.07.
10:00 A2
12.09.
10:00 A2
28.09.
10:00 A2
Regionalna ekonomija EU
    Adžić dr Sofija
17.02.
09:00 A1
- 21.06.
09:00 S5
12.07.
09:00 S1
12.09.
09:00 S4
26.09.
12:00 S6
Mikroekonomski modeli 
    Trivić dr Nada
14.02.
08:00 A2
- 27.06.
09:00 A2
10.07.
09:00 A2
04.09.
09:00 A2
18.09.
09:00 A2
Poreski sistem i politika EU
    Milenković dr Ivan
10.02.
09:00 A1
10.02.
09:00 A1
19.06.
09:00 A1
18.07.
09:00 A1
12.09.
09:00 A1
25.09.
09:00 A1
Finansijsko restruktuiranje firmi
    Mirović dr Vera
07.02.
12:00 A1 A2 A3
20.04.
13:00 A1
08.06.
09:00 A1 A2
20.07.
09:00 A1
07.09.
09:00 A1
28.09.
09:00 A1
Statistika i ekonometrija finansijskih tržišta
    Gvozdenović dr Nebojša
    Savić dr Mirko
17.02.
09:00 L3
11.04.
09:00 A1 A2 A3
09.06.
09:00 A1 A2 A3 A4
03.07.
09:00 S2
01.09.
09:00 S2
15.09.
09:00 S4

 


Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Metodologija naučno istraživačkog rada
    Čučković dr Aleksandar
11.02.
13:00 A1
21.04.
10:00 A3
23.06.
14:00 A1
19.07.
13:00 A4
09.09.
09:00 A3
23.09.
11:00 A4
Strategijski menadžment banaka
    Zelenović dr Vera
06.02.
10:00 A3
13.04.
09:00 S6
26.06.
09:00 A4
17.07.
11:00 A4
30.08.
12:00 A4
20.09.
12:00 A3
Rizici i osiguranje
   Vojinović dr Željko   
09.02.
09:00 A2
- 24.06.
09:00 A1
15.07.
09:00 A1
11.09.
09:00 A2
28.09.
09:00 A3
Finansijsko restruktuiranje firmi
   
Mirović dr Vera
07.02.
12:00 A1 A2 A3
20.04.
13:00 A1
08.06.
09:00 A1 A2
20.07.
09:00 A1
07.09.
09:00 A1
28.09.
09:00 A1
Menadžment fiskalnih finansija
    Milenković dr Ivan
10.02.
09:00 A1
- 19.06.
09:00 A1
18.07.
09:00 A1
12.09.
09:00 A1
25.09.
09:00 A1
Bankarsko pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
14.02.
09:00 A1
- 27.06.
09:00 A1
19.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 A1
Agrobiznis strategija
    Birovljev dr Jelena
08.02.
09:00 S5
- 14.06.
09:00 S3
03.07.
09:00 S6
08.09.
09:00 S3
26.09.
09:00 S4
Interna revizija
   Jakšić dr Dejan
   Mijić dr Kristina
  18.04.
09:00 L5
22.06.
09:00 L5
19.07.
09:00 L5
31.08.
09:00 L5
19.09.
12:00 L5


 


Studijski program: Marketing

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Metodologija naučno istraživačkog rada
    Čučković dr Aleksandar
11.02.
13:00 A1
21.04.
10:00 A3
23.06.
14:00 A1
19.07.
13:00 A4
09.09.
09:00 A3
23.09.
11:00 A4
Poslovno pregovaranje
   Sudarević dr Tomislav
10.02.
09:00 S6
13.04.
09:00 S1
27.06.
09:00 S2
18.07.
09:00 S3
31.08.
09:00 S3
27.09.
09:00 S3
Globalni marketing
    Grubor dr Aleksandar
07.02.
09:00 S6
11.04.
09:00 S2
21.06.
09:00 S8
14.07.
09:00 S3
12.09.
09:00 A4
21.09.
09:00 S3
Menadžment prodaje
    Grubor dr Aleksandar
07.02.
09:00 S6
- 21.06.
09:00 S8
14.07.
09:00 S3
12.09.
09:00 A4
21.09.
09:00 S3
Direktni marketing
    Kovač Žnideršić dr Ružica
    Marić dr Dražen
09.02.
09:00 A3
- 13.06.
09:00 S6
04.07.
09:00 S8
01.09.
09:00 S5
28.09.
09:00 S3
Poslovni marketing
    Sudarević dr Tomislav
17.02.
09:00 A4
18.04.
09:00 S5
12.06.
09:00 S2
12.07.
09:00 A4
29.08.
09:00 A4
27.09.
09:00 S3
Metode i tehnike analize poslovnih podataka
    Bošnjak dr Zita
17.02.
09:00 L5
- 19.06.
09:00 L5
04.07.
09:00 L5
12.09.
09:00 L5
28.09.
09:00 L5
Predviđanje i prognostika
  Dobrodolac Šeregelj dr Tinde
08.02.
12:00 S4
- 09.06.
09:00 A1 A2
07.07.
09:00 A1
01.09.
09:00 A1
27.09.
12:00
A2

 


Studijski program: Menadžment

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Metodologija naučno istraživačkog rada
    Čučković dr Aleksandar
11.02.
13:00 A1
21.04.
10:00 A3
23.06.
14:00 A1
19.07.
13:00 A4
09.09.
09:00 A3
23.09.
11:00 A4
Savremeni menadžment
    Leković dr Božidar
17.02.
09:00 A2
20.04.
13:00 A2
14.06.
09:00 A1
03.07.
09:00 A1
28.08.
09:00 A1
18.09.
09:00 A1
Menadžment inovacija
    Bobera dr Dušan
06.02.
09:00 S3
- 13.06.
09:00 S3
12.07.
09:00 S3
05.09.
12:00 S6
27.09.
09:00 S6
Performans menadžment
    Marić dr Slobodan
17.02.
09:00 A2
- 20.06.
09:00 S6
03.07.
09:00 A1
30.08.
09:00 S1
18.09.
09:00 A1
Modeliranje razvoja turizma i ugostiteljstva
    Tomić dr Slavica
14.02.
09:00 S4
- 21.06.
09:00 S4
11.07.
09:00 S3
06.09.
11:00 S8
26.09.
09:00 S2
Menadžment u turizmu
    Boljević dr Agneš
09.02.
09:00 S6
10.04.
09:00 A3
14.06.
12:00 A2
03.07.
09:00 A2
28.08.
09:00 A2 A3
18.09.
12:00 A1
Teorija troškova
  Tomić dr Slavica
 
Komazec dr
Ljubica
14.02.
09:00 S4
Tomić dr Slavica

08.02.
09:00 S1
Komazec dr Ljubica
10.04.
09:00 S2
Tomić dr Slavica

10.04.
09:00 S5
Komazec dr Ljubica
22.06.
09:00 S1
Tomić dr Slavica

27
.06.
09:00 S4

Komazec
dr
Ljubica
14.07.
09:00 A3
Tomić dr Slavica

04.07.
09:00 S4
Komazec dr Ljubica
06.09.
11:00 S3
Komazec dr Ljubica

06.09.
11:00 S8
Tomić dr Slavica
26.09.
12:00 S1
Komazec dr Ljubica

26.09.
12:00 S2
Tomić dr Slavica
Strategijski menadžment banaka
    Zelenović dr Vera
06.02.
10:00 A3
13.04.
09:00 S6
26.06.
09:00 A4
17.07.
11:00 A4
30.08.
12:00 A4
20.09.
12:00 A3

 


Studijski program: Poslovni informacioni sistemi

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Metodologija naučno istraživačkog rada
   Čučković dr Aleksandar
11.02.
13:00 A1
21.04.
10:00 A3
23.06.
14:00 A1
19.07.
13:00 A4
09.09.
09:00 A3
23.09.
11:00 A4
Modelovanje poslovnih procesa
   Tumbas dr Pere
   Matković dr Predrag
14.02.
09:00 S6
19.04.
11:00 L3
22.06.
12:00 S3
17.07.
09:00 S3
06.09.
09:00 S5
20.09.
09:00 S3
Metode i tehnike analize poslovnih podataka
    Bošnjak dr Zita
17.02.
09:00 L5
- 19.06.
09:00 L5
04.07.
09:00 L5
12.09.
09:00 L5
28.09.
09:00 L5
Upravljanje projektima IS
   Ćirić dr Zoran
06.02.
09:00 S5
18.04.
09:00 L1
07.06.
09:00 S5
07.07.
09:00 S4
30.08.
09:00 S4
19.09.
09:00 S4
Sistemi upravljanja performansama
   Šereš dr Laslo
14.02.
09:00 L5
- 26.06.
09:00 L1
13.07.
09:00 L1
31.08.
09:00 L1
19.09.
10:00 L1
Elektronsko upravljanje lancem snabdevanja
   Đurković dr Jovica
  10.04.
09:00 S1
09.06.
09:00 L1
03.07.
09:00 L5
11.09.
09:00 S1 L5
25.09.
09:00 S1 L5
Poslovno pregovaranje
   Sudarević dr Tomislav
10.02.
09:00 S6
13.04.
09:00 S1
27.06.
09:00 S2
18.07.
09:00 S3
31.08.
09:00 S3
27.09.
09:00 S3
Finansijsko izveštavanje po segmentima poslovanja
   Petkovič dr Đerđi
14.02.
12:00 A4
10.04.
09:00 S4
13.06.
09:00 A2
12.07.
09:00 A2
01.09.
12:00 A4
26.09.
12:00 A3 

Studijski program: Računovodstvo i revizija

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Metodologija naučno istraživačkog rada
   Čučković dr Aleksandar
11.02.
13:00 A1
21.04.
10:00 A3
23.06.
14:00 A1
19.07.
13:00 A4
09.09.
09:00 A3
23.09.
11:00 A4

Finansijsko izveštavanje i MRR
   Dmitrović-Šaponja dr Ljiljana

13.02.
09:00 A1 A3
20.04.
13:00 S4
16.06.
09:00 A1 A2
04.07.
09:00 A2 A3
11.09.
09:00 S2
19.09.
09:00 A2
Revizija javnog sektora
   Andrić dr Mirko
   Vuković dr Bojana
02.02.
09:00 A1 A2
- 20.06.
09:00 A2 A3 A4
10.07.
09:00 A3 A4
05.09.
09:00 A1 A2
26.09.
09:00 A1 A2
Finansijsko izveštavanje po segmentima poslovanja
   Petkovič dr Đerđi
14.02.
12:00 A4
10.04.
09:00 S4
13.06.
09:00 A2
12.07.
09:00 A2
01.09.
12:00 A4
26.09.
12:00 A3
Interna revizija
   Jakšić dr Dejan
   Mijić dr Kristina
08.02.
09:00 L5
18.04.
09:00 L5
22.06.
09:00 L5
19.07.
09:00 L5
31.08.
09:00 L5
19.09.
12:00 L5
Strategijsko upravljačko računovodstvo
   
  -        
Menadžment fiskalnih finansija
   Milenković dr Ivan
10.02.
09:00 A1
- 19.06.
09:00 A1
18.07.
09:00 A1
12.09.
09:00 A1
25.09.
09:00 A1
Strategijski menadžment banaka
   
Zelenović dr Vera   
06.02.
10:00 A3
13.04.
09:00 S6
26.06.
09:00 A4
17.07.
11:00 A4
30.08.
12:00 A4
20.09.
12:00 A3
             

Studijski program: Trgovina

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Metodologija naučno istraživačkog rada
   Čučković dr Aleksandar
11.02.
13:00 A1
21.04.
10:00 A3
23.06.
14:00 A1
19.07.
13:00 A4
09.09.
09:00 A3
23.09.
11:00 A4
Međunarodno poslovno pregovaranje
   Marić dr Radenko
   Đuranović dr Dragan
06.02.
09:00 S1
20.04.
12:00 S8
14.06.
09:00 S6
12.07.
09:00 S8
30.08.
09:00 S2
22.09.
09:00 S2
Menadžment odnosa sa kupcima
     Vukmirović dr Goran
14.02.
09:00 S5
- 15.06.
09:00 S6
06.07.
09:00 S6
08.09.
09:00 S6
29.09.
09:00 S6
Direktni marketing
    Končar dr Jelena
08.02.
09:00 S6
19.04.
11:00 A3
26.06.
09:00 S6
17.07.
09:00 S6
01.09.
12:00 S6
28.09.
12:00 S6
Globalni marketing
    Grubor dr Aleksandar
07.02.
09:00 S6
11.04.
09:00 S2
21.06.
09:00 S8
14.07.
09:00 S3
12.09.
09:00 A4
21.09.
09:00 S3
Menadžment maloprodaje
    Končar dr Jelena
08.02.
09:00 S6
- 26.06.
09:00 S6
17.07.
09:00 S6
06.09.
12:00 S6
28.09.
12:00 S6
Strategijski menadžment banaka
    Zelenović dr Vera
06.02.
10:00 A3
13.04.
09:00 S6
26.06.
09:00 A4
17.07.
11:00 A4
30.08.
12:00 A4
20.09.
12:00 A3
Multivarijaciona statistička analiza
   Savić dr Mirko
09.02.
09:00 S4
11.04.
09:00 A1 A2
20.06.
09:00 S2
03.07.
09:00 S2
01.09.
09:00 S2
15.09.
09:00 S4