efsu

 

        Српски    |    English


XXII Интернационални научни симпозијум
Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту

Тема симпозијума
Дигитална еволуција: Прилагођавање пословања дигиталном времену

 

 

    Опис теме

    Програмска подручја

     Организација

    Опште информације

    Радови

    Информације о скупу

ОПИС ТЕМЕ

   Дигитално доба је започело. Убрзани пулс, стимулисан дигитализацијом, се осети у већини организација. Кроз потрагу за максимирањем вредности коју ствара, организација дигитализује сопствене активности, те на такав начин нераскидиво интегрише информационе технологије у сопствено биће. Од алата организације, дигитални производи и процеси су постали њено ткиво, њен саставни део. Организације данас живе и комуницирају дигитално. Социјални медији, рачунарство у облаку, мобилне технологије, анализа масовних података јесу технологије које мењају организациони код. Све ово чини потребу да се традиционалне теме везане за стратегијски менаџмент осветле из новог угла, откривањем путева за решавање изазова са којима се данашње организације суочавају. Дигитална стратегија, дигиталне иновације, дигитални маркетинг, дигитална продаја, дигиталне услуге, дигитални производи, дигитални ланац снабдевања, све су то теме о којима се више не шапуће. О њима се данас гласно говори.  

 

   Почетак странице

ПРОГРАМСКА ПОДРУЧЈА

 

    Процес стратегијског менаџмента,
    Стратегијска анализа,
    Стратегијски циљеви и акције,
    Пословни модели и стратегија,
    Пословни процеси, учење и развој у контексту стратегијског менаџмента,
    Корпоративна перформанса, вођење и пословна етика,
    Евалуација и мерење потенцијала и реализација организације у контексту стратегијског менаџмента,
    Стратегијска контрола у савременом менаџменту,
    Информационе технологије и информациони системи у стратегијском менаџменту,
    Пословна интелигенција и стратегијски менаџмент,
    Стратегијско одлучивање,
    Имплементација стратегије у предузећима,
    Стратегија у глобалном и националном окружењу,
    Дигитална пословна стратегија,
    Стратегије за дигиталну колаборацију,
    Дигитална маркетинг стратегија,
    Иновације у стратегијском менаџменту,
    Предузетништво и стратегија,
    Мисија и филозофија организације,
    Култура и клима организације,
    Технике анализе организације,
    Ефективност и ефикасност организације,
    Структура и облик организације,
    Савремене онтолошке, епистемолошке и аксиолошке претпоставке организације и њеног окружења,
    Анализа организације и њене интеракције са окружењем,
    Структура и динамика организационог окружења,
    Неизвесност и неодређеност организационог окружења,
    Синхрона и дијахрона анализа организационог окружења.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА

    Скуп се организује путем пленарне, паралелних и постер сесија. Дискусија на пленарној сесији је централизована, док је на паралелним сесијама заснована на специфичним тематским подручјима. Пре организације постер сесије, аутори своје постере укратко представљају у посебно организованој пленарној сесији.
    Посебно се организује виртуелна сесија скупа на којој се пружа могућност учесницима за презентацију радова без непосредног присуства скупу.

 

ОРГАНИЗАТОР
    Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици.
    Институт економских наука, Београд, Србија


СПОНЗОРИ
    Организације и удружења заинтересовани за наступ на скупу и кофинансирање умањених котизација за учеснике скупа.


ПРОГРАМСКИ ОДБОР

Председник програмског одбора
    Александар Грубор, Економски факултет у Суботици, Република Србија

ЧЛАНОВИ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА
    Душан Бобера, Економски факултет у Суботици, Република Србија
    Божидар Лековић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
    Агнеш Бољевић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
    Агнеш Славић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
   
Слободан Марић, Економски факултет у Суботици, Република Србија,
    Јовица Ђурковић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
    Јелица Трнинић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
    Пере Тумбас, Економски факултет у Суботици, Република Србија
    Саша Бошњак, Економски факултет у Суботици, Република Србија
    Зита Бошњак, Економски факултет у Суботици, Република Србија
    Мартон Сакал, Економски факултет у Суботици, Република Србија
    Ласло Шереш, Економски факултет у Суботици, Република Србија
    Зоран Ћирић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
    Предраг Матковић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
    Имре Петкович, Економски факултет у Суботици, Република Србија
    Отилија Седлак, Економски факултет у Суботици, Република Србија
    Радмило Тодосијевић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
    Неђо Балабан, Економски факултет у Суботици, Република Србија
    Стеван Васиљев, Економски факултет у Суботици, Република Србија
    Живан Ристић, Универзитет за мир Уједињених нација, Београд, Република Србија
    Небојша Јанићијевић, Економски факултет Београд, Република Србија
    Александар Живковић, Економски факултет Београд, Република Србија
    Јелена Кочовић, Економски факултет Београд, Република Србија
    Драган Ђуричин, Економски факултет, Београд, Србија
    Ивана Домазет, Институт економских наука, Београд, Србија
    Миладин Јовичић, Факултет пословне економије, Бијељина, Босна и Херцеговина
    Ибрахим Јусуфранић, Интернационални универзитет, Травник, Босна и Херцеговина
    Новак Кондић, Економски факултет Бања Лука, Босна и Херцеговина
    Владимир Шимовић, Свеучилиште Сјевер, Копривница, Хрватска
    Ivan Brezina, Faculty of Economic Informatics Bratislava, Slovakia
    Tom Gillpatrick, Portland State University, USA
    Leland Buddress, Portland State University, USA
    Petr Fiala, University of Economics Prague, Czech Republic
    Adrian Cojocariu, Tibiscus University, Timisoara, Romania
    Peter Horvat, University of Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
    Oleg Roy, Omsk State University, Russia
    Ludmila N. Ivanova, Omsk State University, Russia
    Bojan Rosi, University of Maribor, Slovenia
    Pawel Lula, Cracow University of Economics, Poland
    Vulnet Ameti, State University of Tetova, Macedonia
    Ljubomir Drakulevski, Faculty of Economics Skopje, Macedonia
    Kosta Sotiroski, Faculty of Economics Prilep, Macedonia
    Atilla Fabian, University of West Hungary, Hungary
    Qinghua Song, Zhongnan University of Economics and Law, China
    Chen Zhiyong, Zhongnan Univestiy of Economics and Law, China
    Wang Hualu, Zhongnan Univestiy of Economics and Law, China
    Andreas Zehetner, Upper Austria University of Applied Sciences, Austria

  ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
    Пере Тумбас, председник
    Емина Ђурковић, секретар
    Ђорђија Аксентијевић
    Лазар Раковић
    Вук Вуковић
    Мирјана Марић
    Немања Бербер
    Оливера Грљевић
    Бојан Лековић
    Радмила Стојановић
    Ненад Ђокић
    Никола Милићевић
    Оља Милованов
    Бранислав Калаш
    Бојана Вуковић
    Бојан Матковски
    Александар Вугделија
    Александар Васиљевић
    Миливоје Граховац
    Ана Трбовић

   Почетак странице

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Учесници скупа су следеће групе и појединци:
    Представници универзитета и истраживачких организација,
    Менаџери пословних организација, јавних предузећа, невладиних организација, ....
    Студенти докторских студија

Место и време одржавања
    Суботица, 19. мај 2017. године
 

Језик
    Званични језици научног скупа су српски и енглески језик.
 

Значајни датуми
    Рок за подношење проширеног апстракта обима до 500 речи је 6. март 2017.
    Рок за обавештење о прихватању теме и апстракта је 13. март 2017.
    Рок за слање радова спремних за штампу је 10. април 2017.
    Рок за обавештење о прихватању радова је 21. април 2017.
    Рок за рану регистрацију учешћа на скупу је 5. мај 2017.
    Рок за касну регистрацију учешћа на скупу је 12. мај 2017.

Регистрација

  Непосредно учешће Виртуелно учешће
Рана регистрација                9.500 дин./80€
студенти: 6.000 дин./50€
               6.000 дин./50€
студенти: 3.500 дин./30€
Касна регистрација                  14.500 дин./120€
студенти: 11.000 дин./90€
               8.500 дин./70€
студенти: 6.000 дин./50€
* код свих износа ПДВ је укључен у цену, а износ у еурима се односи на иностране учеснике и не укључује трошкове трансакције.

Напомена:
    за непосредно присуство на скупу је неопходна регистрација и уплата трошкова регистрације за сваког учесника.

Регистрација за непосредно учешће укључује:
   
објављивање до два рада у електронском зборнику радова (са ИСБН ознаком) по регистрованој особи,
    учешће у пленарној и свим посебно организованим сесијама,
    учешће на постер сесији,
    штампани програм скупа са зборником апстраката, уверење за учешће на скупу и уверење за обављене активности на скупу,
    учешће на свечаној вечери 18. маја 2017. године,
    бифе-ручак у паузи између пленарне и паралелних сесија, послужење у паузама.
    присуство на скупу је условљено регистрацијом,
    коаутори који желе да присуствују скупу морају да се региструју и плате трошкове регистрације.

Регистрација за виртуелно учешће укључује:
   
објављивање до два рада у електронском зборнику радова (са ИСБН ознаком) по регистрованој особи,
    штампани програм скупа са зборником апстраката, уверење за учешће на скупу,
    доставу штампаних садржаја скупа путем пост експресa, након завршетка скупа.

   Почетак странице

РАДОВИ

 


Пријава и слање радова за непосредно и виртуелно учешће на скупу
    Радове пленарне сесије обезбеђује по позиву организатор скупа, они су обима до 10 страница А4 формата припремљени према упутству са Web странице скупа. Након позитивне рецензије се објављују у Зборнику апстраката и у јединственом електронском Зборнику радова научног скупа у пуном обиму.
    Радови су обима до 8 страница А4 формата, припремљени према упутству са Web странице скупа, достављају се у назначеним роковима и сви прихваћени радови се рецензирају, организују у паралелне, постер и виртуелне сесије и објављују у штампаном зборнику апстраката и у електронском зборнику радова.
    Најбољи презентирани и одабрани радови на енглеском језику се анонимно рецензирају од стране два рецензента и по позитивној рецензији објављују у International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, ИССН 1821-3448,
    Рецензирани најбољи студентски радови су предмет посебних награда и уверења.
Апстракти радова и комплетни радови се достављају на адресу секретара скупа у електронском облику према упутству на Web страници скупа www.ef.uns.ac.rs/sm2017

   Почетак странице

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О СКУПУ

   Адреса: Економски факултет у Суботици, Сегедински пут 9-11, 24000 Суботица, Србија
   Телефон: +381 24 628 000
   електронска пошта: sm2017@ef.uns.ac.rs
   Web страница: www.ef.uns.ac.rs/sm2017
 

   Почетак странице

 

Download

 

    Agenda    (.pdf, 290 KB)

   Формулар за пријаву учешћа  (.dot, 120 KB)

   Упутство за референцирање  (.pdf, 560 KB)

   Шаблон за израду радова   (.doc, 74 KB)

   Шаблон за израду постера  (.ppt, 3,46 MB)

   Информације о плаћању котизације (.pdf, 48 KB)

 

Контакт

   Емина Ђурковић, секретар скупа

e-mail  sm2017@ef.uns.ac.rs

Telefon  +381 24 628 203