Почетна страница Студенти Обавештења - Докторске студије Обавештење

УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ПРВИ ПУТ УПИСУЈУ НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. Г.


Обавештавају се студенти докторских студија, који се први пут уписују на докторске студије, да ће се упис у школску 2019/2020. годину вршити 31. октобра, 1. и 4. новембра 2019. године од 9 до 15 часова, на Економском факултету у Суботици, на шалтеру Студентске службе.


За упис је потребно:
• 2 слике (димензија слике 3,5 Х 4,5 цм),

• Индекс и 2 ШВ обрасца - добијају се на Скриптарници Факултета приказом уплатнице за материјалне трошкове уписа,

• 2 уговора о студирању - добијају се на Скриптарници Факултета приказом уплатнице за материјалне трошкове уписа

• доказ о уплати износа од 12.100,00 на рачун Факултета број: 840-5334760-72 са сврхом за материјалне трошкове уписа,

• доказ о уплати прве рате школарине након избора жељеног модела плаћања (за студенте који се уписују у статусу самофинансирајућих студената и имају обавезу плаћања школарине, постоји могућност плаћања у целости, у 6 рата(прва рата износи 36.700 дин.), или 9 рата(прва износи 24.500 дин)).


За додатне информације можете се обратити Референту за докторске студије на телефоне 024-628-041 и 024-628-127.

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИСТУПОМ АПЛИКАЦИЈИ Е-СТУДЕНТ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈАСтудентски веб сервис је од школске 2019/2020. године доступан и за студенте докторских студија.

Путем студентског сервиса (е-Студент) можете да електронски пријављујете испите, погледате изабране предмете, положене испите, прихваћене научно-истраживачке радове, остварите увид у износ своје школарине и извршене уплате, те рокове доспећа рата за школарину.

Препоручујемо да се за приступ е-Студенту користи „Chrome“ ili „Firefox“ интернет претраживач.

Детаљно упутство за коришћење е-Студент апликације налази се на следећем линку:

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ СТУДЕНТСКОГ СЕРВИСА

Препоручујемо да га преузмете и да се упознате са начином његовог функционисања.


НАЧИН ПРИЈАВЕ:

Пријава на систем је на адреси:
https://estudent.ef.uns.ac.rs


- уношењем корисничког имена којe представља број индекса студента. Корисникчко име се уноси обавезно латиницом, великим словима. Примери неколико могућих варијанти корисничког имена су следећи: А-01/2018, В-08/2016... (студенти прве године ће бити у могућности да користе студентски налог тек након уписа, када добију број индекса),

- уношењем лозинке (ЈМБГ, који се мора после прве пријаве обавезно променити).

Сваком студенту је додељен СТУДЕНТСКИ ВИРТУЕЛНИ РАЧУН где студент уплаћује онолико средстава колико сматра да ће коштати планиране активности (пријава испита, овера семестра, издавање уверења, потврда, молбе, итд.).

Да би пријавио испит, оверио семестар, или извршио уплату за неку другу сврху студент претходно треба да има довољно средстава на свом виртуелном рачуну на Факултету,

У менију „Школарине и уплате“ можете да погледате износ школарине и осталих трошкова за уплату, као и датуме доспећа сваке од рата школарине који се стриктно морају поштовати, у противном систем ће блокирати пријаву испита и остале активности студента преко сервиса е-Студент, све док рате не буду уплаћене сходно евидентираним датумима доспећа.

Овде се такође налази изглед уплатнице на којој пише лични позив на број који се МОРА ОБАВЕЗНО УПИСАТИ ПРИЛИКОМ СВАКЕ УПЛАТЕ.

Позив на број се не мења и од сада је увек исти за једног студента за сваку врсту уплате, до краја студија.

Ако се не наведе модел 97 и лични позив на број, уплата студента неће бити евидентирана и неће се моћи пријавити испит, односно новац неће доћи на виртуелни рачун студента.

Позив на број се уписује приликом сваке уплате, не само за пријаву испита и за школирину, него и код уплате за нрп. уверење о положеним испитима, потврду о статусу студента, уплате за молбу, и остале уплате које студент плаћа Факултету на основу Трошковника.

За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2020.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик