ПРЕЛИМИНАРНА ранг-листа кандидата у 2. року школске 2019/2020. године

Датум: 06.09.2019. године

 

Кандидати могу извршити увид у своје радове ЛИЧНО на шалтеру Студентске службе Економског факултета у Суботици или на Одељењу Факултета у Новом Саду, најкасније до понедељка, 9. септембра 2019. године до 12:00 часова, до када могу поднети и евентуалне приговоре.

 

Приговори се подносе ЛИЧНО на шалтеру Студентске службе Економског факултета у Суботици или на Одељењу Факултета у Новом Саду, попуњавањем формулара за приговор, најкасније до понедељка, 9. септембра 2019. године до 12:00 часова.

Формулар за приговор (doc)

 

За сва питања можете се обратити Стевици Дивнићу, руководиоцу студентске службе Економског факултета у Суботици, на телефон 024/628-090 или 062/474-060 (од 7:30 до 15:30 часова), или путем електронске поште: stslsu@ef.uns.ac.rs

 

Локација: Суботица
Прелиминарна ранг листа - Маркетинг (pdf)
Прелиминарна ранг листа - Пословна информатика (pdf)
Прелиминарна ранг листа - Трговина (pdf)

 

Локација: Нови Сад
Прелиминарна ранг листа - Европска и међународна економија и бизнис (pdf)
Прелиминарна ранг листа - Финансије, банкарство и осигурање (pdf)
Прелиминарна ранг листа - Маркетинг (pdf)
Прелиминарна ранг листа - Менаџмент (pdf)
Прелиминарна ранг листа - Пословна информатика (pdf)
Прелиминарна ранг листа - Рачуноводство и ревизија (pdf)

 

Локација: Бујановац
Прелиминарна ранг листа - Међународна и европска економија и бизнис (pdf)

 

Програм афирмативне мере - припадници ромске националне мањине