ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - КАКО ДО НАС


Економски факултет у Суботици


Сегедински пут 9-11, 24000 Суботица, Србија

(ГПС координате: N 46.101526, E 19.674931)

 

Одељење Факултета у Новом Саду


Др Симе Милошевића 16, 21000 Нови Сад, Србија
Препоручујемо линију бр. 4 од аутобуске/жељезничке станице, до 6. или 7. стајалишта (стајалишта у Стражиловској одн. Јиречековој улици), после чега је довољно пратити приложени план околине кампуса.

 

Одељење Факултета у Бујановцу


Карађорђа Петровића б.б., 17520 Бујановац, Србија