Студијски програми

ОБАВЕШТЕЊА - ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2017

Коначне ранг листе у 3. конкурсном року Прелиминарне ранг листе у 3. конкурсном року Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у трећем конкурсном року Коначне ранг листе у продуженом 2. конкурсном року Прелиминарне ранг листе у продуженом 2. конкурсном року Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у продуженом другом конкурсном року Пријемни испит 2017 - Информације о упису у другом конкурсном року Коначна ранг-листа кандидата у 2. року школске 2017/2018. године ПРЕЛИМИНАРНА ранг-листа кандидата у 2. року школске 2017/2018. године Решења задатака са пријемног испита у другом конкурсном року (Суботица и Нови Сад) РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ У СУБОТИЦИ И НОВОМ САДУ Пријава кандидата у другом року - важне информације Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2017/2018. години – други конкурсни рок ОДЛУКA о признавању положеног пријемног испита Важна информација упис у Новом Саду - Прозивка 13.07.2017. Пријемни испит 2017 - Информације о упису Коначна ранг-листа кандидата у 1. року школске 2017/2018. године (Суботица и Нови Сад) Коначна ранг-листа кандидата у 1. року школске 2017/2018. године на Одељењу у Бујановцу Прелиминарна ранг-листа кандидата на Одељењу у Бујановцу за први конкурсни рок школске 2017/2018. године ПРЕЛИМИНАРНА ранг-листа кандидата у 1. року школске 2017/2018. године Решења задатака са пријемног испита у првом конкурсном року (Суботица и Нови Сад) РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У БУЈАНОВЦУ, 30.06.2017. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 28.06.2017. ГОДИНЕ У СУБОТИЦИ И НОВОМ САДУ
- ПРВИ КОНКУРСНИ РОК -
15.06.2017. ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 09.06.2017. ДОПУЊЕНИ КОНКУРСИ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ, МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 09.06.2017. Могућност уплате трошкова пријемног испита, трошкова уписа и школарине на факултету у Суботици и Одељењу факултета у Новом Саду 30.05.2017. ДОБИЈЕНА ДОЗВОЛА ЗА РАД У ВЕЗИ СА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМОМ "ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА" 23.05.2017. ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - ОГЛЕДНА ОДЕЉЕЊА 18.05.2017. Нови студијски програм - Пословна информатика је успешно акредитован! 05.04.2017. Нови студијски програм - Пословна информатика

Коначне ранг листе у 3. конкурсном року

Datum: 09.10.2017.


Прелиминарне ранг листе у 3. конкурсном року

Datum: 06.10.2017.


Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у трећем конкурсном року

Коначне ранг листе у продуженом 2. конкурсном року

Datum: 28.09.2017.


Прелиминарне ранг листе у продуженом 2. конкурсном року

Datum: 27.09.2017.


Пријемни испит 2017 - Информације о упису у другом конкурсном року

Datum: 15.09.2017.


Упис студената у прву годину основних академских студија у другом конкурсном року школске 2017/2018. године, вршиће се 18. и 19. септембра 2017. године на шалтерима Студентске службе у Суботици (за кандидате који су рангирани на ранг листи за локацију у Суботици) и у Новом Саду (за кандидате који су рангирани на ранг листи за локацију у Новом Саду), у периоду од 8 до 12 часова.

- Кандидати се уписују лично, а уколико су спречени, упис може, уместо њих, да обави опуномоћени, односно лице коме је кандидат дао специјалну пуномоћ за обављање ове правне радње, оверену од за то надлежног органа.
- Кандидати се обавезно уписују на оној локацији на којој су рангирани!

Приликом уписа, треба поднети следећа документа:
 1. Оригинална документа из тачке 5. Конкурса за упис студената (уколико су кандидати приликом предаје документације за полагање пријемног испита предали фотокопије ових докумената).
Препорука: у случају да ће вам бити потребне фотокопије средњошколских докумената, пре него што на факултету предате оригинална средњошколска документа, ископирајте, оверите и оставите примерак средњошколске документације код себе, за ваше личне потребе.

 
 1.  Доказ о извршеној уплати материјалних трошкова уписа за све студенте (буџетске и самофинансирајуће) 6.200,00 динара, број рачуна 840-5334760-72 (без позива на број).
 1. Два Образца ШВ-20 и Индекс - добијају се на Факултету уз приказ уплате материјалних трошкова уписа (приказ уплатнице)
 
 1. Две фотографије (4,5 цм висина x 3,5 цм ширина)
 
 1. Страни студенти су дужни доставити доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују и доказ да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.
 
 1. Доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте и партиципације за студенте на Одељењу у Новом Саду (након извршеног уписа у амфитеатру)
Важно:
Не уплаћивати школарину и партиципацију пре него што се, на шалтеру Студентске службе Факултета, добије Уговор о плаћању школарине и/или партиципације!

Износ школарине:
    -     96.000,00 динара за самофинансирајуће студенте
    -     за студенте стране држављане 1.900 евра
Напомена: Школарина за самофинансирајуће студенте се може уплатити у целости, на 2, 3, 6 или 9 рата. Приликом уписа студенти потписују Уговор о плаћању школарине којим преузимају обавезу исплате укупног износа школарине. Том приликом је потребно приложити доказ о уплати једне (прве) рате школарине. Износ прве рате, у зависности од модела уговора за који сте се одлучили, дат је у табели 1:

Табела 1: Износ прве рате школарине који је потребно уплатити приликом уписа а након добијања Уговора за школарину

Уговор

Држављани Р.Србије

Страни држављани

2. рате

48.000,00 динара

-

3. рате

32.000,00 динара

700 евра

6. рата

16.000,00 динара

-

9. рата

11.000,00 динара

-

Напомена: Код уговора на 9 рата, износ последње (девете) рате износи 8.000,00 динара, а првих 8 рата изосе по 11.000,00 динара.

Износ партиципације за све студенте који наставу слушају на Одељењу факултета у Новом Саду (буџетски и самофинансирајући) износи 20.000,00 динара, и могуће га је уплатити у целости при упису или у 3 рате. Прва рата се плаћа приликом уписа и износи 7.000,00 динара, друга до почетка овере зимског семестра, а трећа до почетка овере летњег семестра.
Приликом уписа, студенти ће се изјаснити у вези изборних предмета на првој години.

Изглед уплатнице за уплату материјалних трошкова уписа:

Изглед уплатнице за уплату школарине:

Изглед уплатнице за уплату партиципације:


У случају да су вам потребне додатне информације у вези уписа можете се јавити на следеће бројеве телефона: 024-628-090, 024/628-086, 021/485-2919 (радни дан од    8-15 часова), или путем електронске поште: stslsu@ef.uns.ac.rs


Коначна ранг-листа кандидата у 2. року школске 2017/2018. године

Datum: 15.09.2017.


ПРЕЛИМИНАРНА ранг-листа кандидата у 2. року школске 2017/2018. године

Датум: 08.09.2017.


Кандидати могу извршити увид у своје радове ЛИЧНО на шалтеру Студентске службе Економског факултета у Суботици или на Одељењу Факултета у Новом Саду, најкасније до понедељка, 11. септембра 2017. године до 12:00 часова, до када могу поднети и евентуалне приговоре. Приговори се подносе лично на шалтеру Студентске службе Економског факултета у Суботици или на Одељењу Факултета у Новом Саду, попуњавањем формулара за приговор (doc), најкасније до понедељка 11. септембра 2017. године до 12:00 часова.
За сва питања можете се обратити Стевици Дивнићу, руководиоцу студентске службе Економског факултета у Суботици, на телефон 024/628-090 или путем електронске поште: stslsu@ef.uns.ac.rs (радни дан од 8 до 15 часова).

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА И ЛОКАЦИЈАМА
Решења задатака са пријемног испита у другом конкурсном року (Суботица и Нови Сад)

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ У СУБОТИЦИ И НОВОМ САДУ

Datum: 05.09.2017.Поштовани будући студенти,
Пријемни испит у другом конкурсном року полаже се у четвртак, 7. септембра 2017. године од 10:00 часова у следећим просторијама:

У Суботици: Амфитеатар А3
У Новом Саду: Слушаона С4

Желимо Вам много успеха!


Пријава кандидата у другом року - важне информације

Datum: 01.09.2017.Поштовани будући студенти,
Подсећамо Вас да пријава кандидата за упис у прву годину основних академских студија у другом конкурсном року за школску 2017/2018. годину почиње у понедељак 4. септембра 2017. године и траје до уторка 5. септембра 2017. године.

Кандидати се могу пријавити од 8:00 до 12:00 часова на шалтерима Студентске службе факултета.

Остале појединости Конкурса можете да погледате на следећем линку:
Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2017/2018. години – други конкурсни рок

Желимо Вам много успеха!


Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2017/2018. години – други конкурсни рок

ОДЛУКA о признавању положеног пријемног испита

Важна информација упис у Новом Саду - Прозивка 13.07.2017.

Datum: 12.07.2017.Поштовани будући студенти,
Како је у информацијама о упису наведено, по распореду уписа кандидата који су рангирани на ранг листи у Новом Саду, трећег дана уписа, у четвртак 13.7.2017. године од 9:00 часова, обавиће се ПРОЗИВКА за упис студената који су на ранг листи рангирани као самофинансирајући студенти.
Сходно датој информацији молимо да на прозивку у четвртак 13.7.2017. године од 9:00 часова дођу сви кандидати који су према ранг листи рангирани као самофинансирајући студенти, који ће имати могућност да се у случају упражњених буџетских места упишу на терет буџета. Уколико кандидат који је непосредно испод црте не дође у 9:00 часова на упис, прозива се следећи и тако редом, све док се не попуне упражњена буџетска места. Кандидати се прозивају редом према коначној ранг листи за упис!
Уколико је рецимо, остало 3 буџетска места, а ви се налазите на петом месту испод црте за буџет, постоји могућност да се и ви упишете на буџет, ако претходно прозвани кандидати не дођу!
Економски факултет не може да процени колико ће се заиста померити „црта“ па је потребно да сви кандидати у тачно предвиђено време дођу на прозивку. Кандидати који се не појаве на прозивци сматраће се да су одустали, а уколико касније дођу на упис могу да се упишу само као самофинансирајући студенти.

Пријемни испит 2017 - Информације о упису

Datum: 07.07.2017.


Упис у прву годину основних академских студија ће се обавити на факултету у Суботици (за студенте рангиране у Суботици), и на Одељењу факултета у Новом Саду (за студенте рангиране у Новом Саду), по КОНАЧНОЈ ранг листи, и следећем распореду:

Распоред уписа за кандидате који су рангирани на ранг листи у Суботици:
Датум Просторија Студијски програм
11.07.2017. A1 - Пословна информатика буџетски студенти од 8-11 часова
- Пословна информатика самофинансирајући студенти прозивка у 12 часова
- Пословна информатика студенти испод црте прозивка у 14 часова
Напомена: време уписа се мора поштовати због попуне упражњених буџетских и самофинансирајућих места!
12.07.2017. од 8 до 13 часова   А1 Аграрна економија и агробизнис
Европска и међународна економија и бизнис Финансије, банкарство и осигурање
Трговина
13.07.2017. од 9 до 13 часова А1 Маркетинг
Менаџмент
Рачуноводство и ревизија

Распоред уписа за кандидате који су рангирани на ранг листи у Новом Саду:
Датум Просторија Студијски програм
11.07.2017. А1 - Пословна информатика-буџетски студенти од 8-11 часова
- Пословна информатика-самофинансирајући студенти прозивка у 12 часова
- Пословна информатика-студенти испод црте прозивка у 14 часова
Напомена: време уписа се мора поштовати због попуне упражњених буџетских и самофинансирајућих места!
12.07.2017. од 8 до 13 часова   А1 Студенти рангирани као буџетски студенти: Аграрна економија и агробизнис
Европска и међународна еконономија и бизнис
Финансије, банкарство и осигурање
А2 Студенти рангирани као буџетски студенти: Маркетинг; Менаџмент; Трговина; Рачуноводство и ревизија
13.07.2017. прозивка у 9:00 часова   А1 Студенти рангирани као самофинансирајући студенти: Аграрна економија и агробизнис
Европска и међународна еконономија и бизнис
Финансије, банкарство и осигурање
А2 Студенти рангирани као самофинансирајући студенти: Маркетинг; Менаџмент; Трговина; Рачуноводство и ревизија

Напомене: КАНДИДАТИ КОЈИ СЕ НЕ УПИШУ У ЗА ЊИХ ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ, СМАТРАЋЕ СЕ ДА СУ ОДУСТАЛИ ОД УПИСА И УМЕСТО ЊИХ ЋЕ СЕ УПИСАТИ ПРВИ СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ИСТОЈ РАНГ ЛИСТИ. НАКНАДНИ УПИС НЕЋЕ БИТИ МОГУЋ!
- Кандидати се уписују лично, а уколико су спречени, упис може, уместо њих, да обави опуномоћени, односно лице коме је кандидат дао специјалну пуномоћ за обављање ове правне радње, оверену од за то надлежног органа.
- Кандидати се морају строго држати наведеног распореда уписа!  
- Кандидати се обавезно уписују на оној локацији на којој су рангирани!

Приликом уписа, треба поднети следећа документа:
 1. Оригинална документа из тачке 5. Конкурса за упис студената (уколико су кандидати приликом предаје документације за полагање пријемног испита предали фотокопије ових докумената).
Препорука: у случају да ће вам бити потребне фотокопије средњошколских докумената, пре него што на факултету предате оригинална средњошколска документа, ископирајте, оверите и оставите примерак средњошколске документације код себе, за ваше личне потребе.

 
 1.  Доказ о извршеној уплати материјалних трошкова уписа за све студенте (буџетске и самофинансирајуће) 6.200,00 динара, број рачуна 840-5334760-72 (без позива на број). За потребе уплате материјалних трошкова уписа, школарине и партиципације на Факултету ће бити постављен шалтер банке, где ће студенти моћи да изврше све потребне уплате без банкарске провизије за наведене услуге.
 1. Два Образца ШВ-20 и Индекс - добијају се на Факултету (Скриптарница Факултета), уз приказ уплате материјалних трошкова уписа (приказ уплатнице)
 
 1. Две фотографије (4,5 цм висина x 3,5 цм ширина)
 
 1. Страни студенти су дужни доставити доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују и доказ да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.
 
 1. Доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте и партиципације за студенте на Одељењу у Новом Саду (након извршеног уписа у амфитеатру)

Процедура за упис:
Корак 1:
На скриптарници факултета студент прилаже уплатницу за уплату материјалних трошкова уписа у износу од 6200,00 динара (без позива на број), на основу чега добија потребне образце за упис као и празан индекс;
 Корак 2:
Студент предаје сву потребну документацију за упис у просторији одређеној на основу распореда уписа, где се попуњава индекс и остали обрасци за упис. Студент је у обавези да на упис дође дана који је предвиђен за упис, односно, у тачно предвиђено време за упис на основу распореда уписа.
 Корак 3:
Студенти који добију уговор за плаћање школарине (и партиципације у Новом Саду) одлазе до шалтера банке на факултету и врше потребне уплате позивајући се на обавезан модел и позив на број из Уговора. Уговори за школарину и партиципацију имају различите позиве на број!
 Корак 4:
Након извршене уплате студент се враћа у просторију одређену за упис, приказује уплатницу, преузима свој индекс и тиме окончава поступак уписа.

Важно: Не уплаћивати школарину и партиципацију пре него што се, на Факултету у просторији одређеној за упис, добије Уговор о плаћању школарине и/или партиципације!

Износ школарине:
    -     96.000,00 динара за самофинансирајуће студенте
    -     за студенте стране држављане 1.900 евра
Напомена: Школарина за самофинансирајуће студенте се може уплатити у целости, на 2, 3, 6 или 9 рата. Приликом уписа студенти потписују Уговор о плаћању школарине којим преузимају обавезу исплате укупног износа школарине. Том приликом је потребно приложити доказ о уплати једне (прве) рате школарине. Износ прве рате, у зависности од модела уговора за који сте се одлучили, дат је у табели 1:

Табела 1: Износ прве рате школарине који је потребно уплатити приликом уписа а након добијања Уговора за школарину

Уговор

Држављани Р.Србије

Страни држављани

2. рате

48.000,00 динара

-

3. рате

32.000,00 динара

700 евра

6. рата

16.000,00 динара

-

9. рата

11.000,00 динара

-

Напомена: Код уговора на 9 рата, износ последње (девете) рате износи 8.000,00 динара, а првих 8 рата изосе по 11.000,00 динара.

Износ партиципације за све студенте који наставу слушају на Одељењу факултета у Новом Саду (буџетски и самофинансирајући) износи 20.000,00 динара, и могуће га је уплатити у целости при упису или у 3 рате. Прва рата се плаћа приликом уписа и износи 7.000,00 динара, друга до почетка овере зимског семестра, а трећа до почетка овере летњег семестра.
Приликом уписа, студенти ће се изјаснити у вези изборних предмета на првој години.

Изглед уплатнице за уплату материјалних трошкова уписа:

Изглед уплатнице за уплату школарине:

Изглед уплатнице за уплату партиципације:


У случају да су вам потребне додатне информације у вези уписа можете се јавити на следеће бројеве телефона: 024-628-090, 024/628-086, 021/485-2919 (радни дан од    8-15 часова), или путем електронске поште: stslsu@ef.uns.ac.rs


Коначна ранг-листа кандидата у 1. року школске 2017/2018. године (Суботица и Нови Сад)

Datum: 07.07.2017.КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА И ЛОКАЦИЈАМА
Коначна ранг-листа кандидата у 1. року школске 2017/2018. године на Одељењу у Бујановцу

Прелиминарна ранг-листа кандидата на Одељењу у Бујановцу за први конкурсни рок школске 2017/2018. године

ПРЕЛИМИНАРНА ранг-листа кандидата у 1. року школске 2017/2018. године

Datum: 29.06.2017.


Кандидати могу извршити увид у своје радове ЛИЧНО на шалтеру Студентске службе Економског факултета у Суботици или на Одељењу Факултета у Новом Саду, најкасније до суботе, 1. јула 2017. године до 9:00 часова, до када могу поднети и евентуалне приговоре.

Приговори се подносе лично на шалтеру Студентске службе Економског факултета у Суботици или на Одељењу Факултета у Новом Саду, попуњавањем формулара за приговор, најкасније до суботе, 1. јула 2017. године до 9:00 часова.

Формулар за приговор (doc)
За сва питања можете се обратити Стевици Дивнићу, руководиоцу студентске службе Економског факултета у Суботици, на телефон 024/628-090 или 062/474-060 (29. и 30. јуна од 8-15 часова), или путем електронске поште: stslsu@ef.uns.ac.rs


ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА И ЛОКАЦИЈАМА
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У БУЈАНОВЦУ, 30.06.2017. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 28.06.2017. ГОДИНЕ У СУБОТИЦИ И НОВОМ САДУ
- ПРВИ КОНКУРСНИ РОК -

Datum: 24.06.2017.


Поштовани кандидати,
На овој страници можете да погледате распоред полагања пријемног испита који ће бити одржан 28.06.2017. године:

 • од 10:00 часова на Факултету у Суботици, на адреси Сегедински пут 9-11, Суботица,

 • од 10:00 и 12:30 часова на Одељењу Факултета у Новом Саду, на адреси др Симе Милошевића 16, Нови Сад.


Уколико приметите било какву грешку (код Вашег имена, презимена, успеха из средње школе, предмета полагања, језика на којем се полаже тест, подацима о поднетој конкурсној пријави - колона "пријавили на конкурс"), молимо Вас да нам то јавите путем електронске поште stslsu@ef.uns.ac.rs, најкасније до уторка 27.06.2017. године до 09:00 часова.
У поруци наведите Ваше име и презиме, локацију полагања пријемног испита, конкурсни број и опис грешке.
У понедељак и уторак (26. и 27. јуна 2017. године) можете да позовете и на бројеве телефона 024/628-086, 024/628-090, 021/485-2919.

Желимо Вам много успеха!
ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Datum: 15.06.2017.


Поштовани будући бруцоши,

У жељи да олакшамо и убрзамо процес вашег пријављивања за полагање пријемног испита, нудимо вам могућност попуњавања електронског формулара за пријаву (једног или оба) – попуните га, снимите и пошаљите електронском поштом.
 • Уколико желите документа да предате у Суботици, електронски формулар за пријаву кандидата пошаљите на адресу: prijavasu2017@ef.uns.ac.rs
 • Уколико документа предајете на Одељењу Факултета у Новом Саду, тада електронски формулар за пријаву кандидата пошаљите на адресу: prijavans2017@ef.uns.ac.rs

Сви кандидати могу да се пријаве на све студијске програме Економског факултета у Суботици, с тим да за студијски програм Пословна информатика постоји посебан формулар за пријаву кандидата, у односу на други формулар, који је заједнички за све остале студијске програме.
Кандидати који попуне оба формулара за пријаву, на ранг листи ће бити изрангирани на два студијска програма (Пословна информатика, и на једном од осталих седам студијских програма, а на основу исказаних преференција и постигнутог успеха).
Приликом уписа, кандидат бира који студијски програм жели да се упише, од два на којима је рангиран.
Истовремено вас молимо да, пре попуњавања формулара за пријаву, пажљиво прочитате додатна објашњења у вези попуњавања пријавног листа и начина рангирања.
Објашњења су изузетно важна како би вам у потпуности било јасно како попуните формулар за пријаву, да на прави начин, а сходно Вашим жељама и приоритетима, и искажете своје преференције у погледу начина финансирања, локације и студијског програма.
Напомена: и поред тога што ћете послати електронски формулар за пријаву, у обавези сте да у дане који су одређени за пријаву кандидата, дођете на факултет како би предали документацију предвиђену конкурсом.
Када будете дошли на Економски факултет у Суботици или на Одељење у Новом Саду, 21, 22. или 23. јуна 2017. године (од 08:00 до 14:00 часова), да се пријавите за полагање пријемног испита, Ваш попуњен формулар за пријаву (један или оба) ће Вас чекати. Преостаће вам само да приложите документа наведена у Конкурсу.
Формулар за пријаву, наравно, можете да попуните и на сам дан пријављивања за пријемни испит, уколико вам електронски пријавни лист из било којих разлога не одговара.

Желимо Вам много успеха!
Могућност уплате трошкова пријемног испита, трошкова уписа и школарине на факултету у Суботици и Одељењу факултета у Новом Саду

Датум: 09.06.2017.


Стратешко партнерство Економског факулета у Суботици са Societe Generale банком пружа могућност кандидатима, односно студентима, да изврше потребне уплате БЕЗ ПРОВИЗИЈЕ на факултету у Суботици и Одељењу факултета у Новом Саду, током предаје документације за полагање пријемног испита као и током уписа студената, у следећим терминима:
• Предаја документације: 21.-23. јун 2017. године, од 8 до 14 часова
• Упис: 11.-13. јул 2017. године, од 8 до 14 часова

Када коначно и постанете студент, Societe Generale банка у својој понуди нуди могућност плаћања испита и осталих обавеза преко рачунара или мобилног телефона, без наплате провизије за банкарске услуге.
Све што треба да урадиш је да отвориш рачун у банци а и то је бесплатно докле год си студент и немаш навршених 27 година. Уз то ћеш добити и платну картицу коју можеш да користиш у земљи и иностранству.
Повољни динарски кредити за финансирање студија. Носиоци кредита су клијенти са платом, у већини случајева родитељи. Ти кредити повољнији су од класичних кеш и потрошачких зајмова а поред износа кредита за финансирање основних студија, млади академци моћи ће да добију и додатни кеш у износу до 25 одсто школарине за пропратне трошкове као што је плаћање испита, куповину књига и слично. Од недавно, по први пут у банци кредит може добити студент на мастер студијама, који нема примања.
За више информација посетите сајт http://societegenerale.rs или позовите бесплатно број 0800 31 31 32.

ДОБИЈЕНА ДОЗВОЛА ЗА РАД У ВЕЗИ СА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМОМ "ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА"

Датум: 30.05.2017.


Драги будући бруцоши,

Са великим задовољством вас обавештавамо да је Економски факултет у Суботици дана 30.05.2017. године добио Дозволу за рад за извођење студијског програма основних академских студија Пословна информатика како у седишту Факултета у Суботици, тако и на Одељењу Факултета у Новом Саду.
Ускоро очекујемо допуну Конкурса за овај студијски програм.
Решење о допуни дозволе за рад можете да погледате на следећем линку:
Акредитација и дозвола за рад


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - ОГЛЕДНА ОДЕЉЕЊА

Datum: 23.05.2017.


Подсећамо Вас да је, у фебруару 2017. године, Наставно-научно веће Економског факултета у Суботици донело одлуку о измени Правилника о начину полагања пријемног испита и рангирању кандидата за упис у прву годину студија на Економском факултету у Суботици
(линк: http://www.ef.uns.ac.rs/pravilnici-uputstva-formulari/Pravilnik-o-nacinu-polaganja-prijemnog-ispita-i-rangiranju-kandidata-za-upis-u-prvu-godinu-osnovnih-akademskih-studija.pdf), у делу који се односи на кандидате који не полажу пријемни испит (члан 10. Правилника).
Изменама Правилника предвиђено је да кандидати који су полагали матурски испит у огледним одељењима (пословни администратор, финансијски администратор, банкарски службеник, службеник осигурања и комерцијалиста), конкуришу и полажу пријемни испит под истим условима као и остали кандидати.
За евентуална питања можете да се обратите путем електронске поште: upis2017@ef.uns.ac.rs

Студијски програми

Нови студијски програм - Пословна информатика је успешно акредитован!

Datum: 18.05.2017.


Драги будући бруцоши,
Драго нам је што можемо да вам саопштимо лепу вест, која је кроз ранија обавештења наговештена. Студијски програм Пословна информатика је успешно акредитован.
У складу са Акционим планом за подстицај развоја ИТ сектора у Републици Србији покренутог од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Економски факултет у Суботици је креирао студијски програм Пословна информатика, у складу са најбољим светским праксама у овој области.
Студијски програм Пословна информатика је успешно акредитован од стране Републичке акредитационе комисије, па ће на основу тога, након добијања Дозволе за рад, бити отворен Конкурс за упис студената на прву годину основних академских студија у школској 2017/2018 години. Број места за упис биће повећан за педесет процената.
Све информације о новом студијском програму можете пронаћи на адреси: posinf.ef.uns.ac.rs >>
Студијски програми

Нови студијски програм - Пословна информатика

Datum: 05.04.2017.


Министарство просвете, науке и технолошког развоја је поводом Акционог плана за подстицај развоја ИТ сектора у Републици Србији покренуло иницијативу за унапређење информатичких студијских програма. Сви факултети који реализују студијске програме у подручју информатике су добили могућност да постојеће програме измене или развију нове програме, у које ће бити уграђена најактуелнија информатичка знања. Поред тога, повећан је и број буџетских и самофинансирајућих места за упис будућих студената на те програме.
Економски факултет у Суботици је, у складу са наведеном иницијативом, изградио нови студијски програм основних академских студија под називом Пословна информатика, који је значајно обогаћен информатичким знањима и вештинама. Студијски програм је развијен у сарадњи са великим бројем софтверских компанија из Новог Сада и Суботице у којима ће студенти моћи да обављају континуирану праксу током студирања. Поред тога, ове компаније су понудиле и значајан број стипендија за финансирање напредних студената на новом програму.
У складу са договореним терминима, студијски програм основних академских студија Пословна информатика је предат у процес акредитације, који треба да се оконча у кратком времену да би се нова генерација студената већ ове, академске 2017-2018. године могла уписати. По добијању дозволе за његову реализацију постојећи студијски програм Пословни информациони системи ће бити замењен са новим студијским програмом Пословна информатика. Сви студенти који су преузели Информатор за упис на Економски факултет ће бити контактирани путем електронске поште и добиће нови Информатор за упис на Економски факултет, у којем ће бити евидентиране настале промене.
Сви детаљи око новог студијског програма се могу пронаћи на линку posinf.ef.uns.ac.rs >>