HOME

O CRANETU

NACIONALNI TIM

ISTRAŽIVANJE 2015

GLOBALNI REZULTATI

PUBLIKACIJE

KONTAKT

1) Sumirani rezultati Cranet istraživanja za period 2014-2016 – Cranet survey on comparative HRM - Executive Report 2017, Cranet 2017.  

2) Sumirani rezultati Cranet istraživanja za period 2008-2010 – Cranet survey on comparative HRM - Executive Report 2011, Cranet 2011 

3) Sumirani rezultati Cranet istraživanja za 2005. godinu – Cranet survey on comparative HRM - Executive Report 2005, Cranet, 2006