HOME

O CRANETU

NACIONALNI TIM

ISTRAŽIVANJE 2015

GLOBALNI REZULTATI

PUBLIKACIJE

KONTAKT

U 2015. godini urađen je novi krug istraživanja o HRM praksi preduzeća u Srbiji.

Cranet istraživanje u Srbiji 2015