HOME

O CRANETU

NACIONALNI TIM

ISTRAŽIVANJE 2015

GLOBALNI REZULTATI

PUBLIKACIJE

KONTAKT

Rukovodilac nacionalog tima:

Prof. dr Božidar Leković
E-mail: bolesu@ef.uns.ac.rs
Tel: 024/628-035

Kontakt osoba za Srbiju:

Doc. dr Agneš Slavić
E-mail: slavica@ef.uns.ac.rs
Tel: 024/628-034