HOME

O CRANETU

NACIONALNI TIM

ISTRAŽIVANJE 2015

GLOBALNI REZULTATI

PUBLIKACIJE

KONTAKT

Rukovodilac tima i kontakt osoba: Prof. dr Agneš Slavić

Članovi tima:

- Doc. dr Nemanja Berber
- Doc. dr Maja Strugar Jelača
- Doc. dr Bojan Leković
- Radmila Bjekić, MSc