HOME

O CRANETU

NACIONALNI TIM

ISTRAŽIVANJE 2015

GLOBALNI REZULTATI

PUBLIKACIJE

KONTAKT

Cranet je akademska mreža članica ekonomskih fakulteta iz različitih zemalja sveta koje regularno prikupljaju jedinstvene i međusobno uporedive podatke o politici i praksi upravljanja ljudskim resursima svoje zemlje. Cranet sprovodi najveće istraživanje o upravljanju ljudskim resursima (HRM) u praksi širom sveta, te raspolaže aktuelnom slikom o stanju ove prakse u zemljama članicama. Osim prikupljanja primarnih podataka. Cranet podstiče i saradnju između članica putem zajedničkih publikacija, naučnih skupova i projekata. Koordinaciju aktivnosti vrši Centre of European HRM u Cranfield School of Management, u Velikoj Britaniji.

Cranet je osnovan 1989. godine na osnovu saradnje članica iz Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Španije i Švedske. U istraživačkom periodu 1999-2000 u anketiranju je učestvovalo 24 zemalja, a trenutno organizacija ima 40 članica, počev od većine zemalja Evrope, do Japana, Kanade, SAD-a, preko Rusije i Južne Afrike do Indije. Iz nekadašnje Jugoslavije, pored Srbije član je Slovenija, Univerzitet u Ljubljani i Hrvatska, Univerzitet iz Zagreba.

Navedena istraživanja se sprovode svake 3-4 godine. Tim Ekonomskog fakulteta iz Subotice prvi put je uključen u opisano istraživanje u periodu od 2008. do 2010. godine. Tada je u istraživanju učestvovalo 32 zemlje i dobijeni su podaci o HRM praksi za ukupno 6258 preduzeća, od toga 50 iz Srbije. Trenutno se radi na pripremama istraživanja koje je planirano za 2014. godinu i za koje je postavljen cilj anketiranja oko 100 preduzeća iz Srbije.

Više o Cranet organizaciji: http://www.cranet.org

U sklopu Cranet istraživanja koristi se standardizovani upitnik koji je na kontrolisan način preveden na jezike članica. Upitnik popunjavaju stručnjaci za upravljanje ljudskim resursima u preduzećima sa više od 50 zaposlenih. Anketiranje se vrši poštom, on-line ili putem ličnih intervjua. Upitnik sadrži pitanja za sve osnovne aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa, i to u okviru šest delova upitnika:

a) aktivnosti upravljanja ljudskim resursima u organizaciji
b) praksa pribavljanja i selekcije kandidata u organizaciji
c) razvoj zaposlenih u organizaciji
d) sistem kompenzacija i beneficija zaposlenih u organizaciji
e) odnosi između zaposlenih i poslodavca i komuniciranje u organizaciji
f) podaci o organizaciji.

Nakon prikupljanja podataka iz svake zemlje, podaci se šalju u sedište Cranet-a, gde timovi vrhunskih stručnjaka analiziraju svetske trendove iz određenih HRM aktivnosti. Pravo korišćenja podataka ima svaki član ove asocijacije, kao i pravo na uvid i korišćenje prikupljenih podataka u ostalim zemljama - članicama. Podaci se mogu koristiti u naučne i nastavne svrhe, uz pridržavanje osnovnih akademskih principa citiranja.

Više o metodologiji istraživanja: http://www.cranet.org/Networkinformation/Pages/Methodology.aspx

Posebna vrednost Cranet rezultata je mogućnost globalne komparacije podataka o HRM praksi, detaljne analize HRM aktivnosti određenih zemalja i utvrđivanje globalnih HRM trendova.

Cranet rezultati za Srbiju iz 2008. godine ukazuju na relativno zaostajanje HRM prakse naše zemlje u odnosu na regiju Centralno Istočne Evrope. Nadamo se da će rezultati iz 2014. godine pored divergencije ukazati i na konvergenciju, odnosno da će dokazati da smo se približili HRM praksi razvijenih zemalja, uz istovremeno zadržavanje specifičnosti HRM prakse naše regije.