Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Бреу мр Александра
Бреу мр Александра наставник страног језика
Контакти
024/628-071Број кабинета у Суботици: 108 021/485-2944Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 018
Консултације
Суботица
уторак 09.00 - 11.00 Линк за консултације
Нови Сад
уторак 09.00 - 11.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет у Новом Саду
Година завршетка: 1982.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2009.
Мастер студије
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет у Новом Саду
Година завршетка: 2015.
 
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 1998.
Виша техничка школа у Зрењанину
Година запослења: 1991-1998.
Ужа научна област: Страни језик за економисте – немачки језик

1. Бреу А. (1998.). Немачки као други страни језик, Глоса, Београд

2. Breu A. (2008).  Text editing on basis of framework for german as a foreign language in nonlinguistic universites in Bosnia, Croatia; Macedonia and Serbia, Zbornik radova, Celje

3. Breu A. (2009). Da li su termini business ethics, Wirtschaftsethik, Unternehmensethik i poslovna etika zaista ekvivalenti?, Anali ekonomskog fakulteta, Subotica

4. Breu A. ( 2009). Qualitätssicherung und interkulturelle Kompetenz im Deutschunterricht in Serbien, Ludwigsburg

5. Breu A. ( 2014). Anregungen für den Einsatz der interaktiven Tafel im studienbegleitenden Wirtschaftsdeutsch. In:  Languages for special Purposes in Multilingual, Trascultural word. Proceedings of the 19th European Symposium of Languages for Special Purposes, Wien

6. Breu A. (2016). Universitäre Daf_Ausbildung in Serbien. In: I Feld-Knapp und K.Boocz-Barna. DaF- Lehrerausbildung in Mittel-Osteuropa. Iudicium Verlag, München

7. Breu A. ( 2017).  Die interaktive Tafel im Deutschunterricht in Serbien. In: Learning and Teaching Languages: Creating Bridges for the Future, Varna, https://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2018/01/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2017-Special-Issue.pdf

8. Breu A. ( 2017). Standardizovan test u srpskom kao stranom jeziku. U: Zbornik radova, Univerzitet u Novom  Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, https://magister.uns.ac.rs/files/kiadvanyok/evkonyv/Evkonyv2017.pdf

9. Breu A. ( 2018). Interkulturalni sadržaji u nastavi stranog jezika struke na primeru nemačkog jezika za ekonomiste. U Zbornik Interkult 2017, Novi Sad. https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/978-86-80707-68-6-Volume1.pdf

10. Breu A. ( 2018). Die Geschichte des DaF-Unterrichtes in Serbien seit 1960 ( am Beispiel der Entwicklung des Deutschunterrichts an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Subotica, Universität in Novi Sad). In: In der Sprache, über die Sprache, durch die Sprache, Universität Sveti Kiril i Metodie, Veliko Trnovo

11. Breu A. Francišković D. ( 2020). Deutsch als Minderheitssprache in Serbien. In: Slawisch-deutsche Begegnungen in Literatur, Kultur und Sprache II, Verlag Dr. Kovac, Hamburg

12. Breu A. ( 2020). Probleme der Wortschatzarbeit im DaF-Unterricht in Serbien. In: Cathedra Magistrorum, Lehrerforschung, Band Lexik, Budapest,https://eotvos.elte.hu/media/cd/35/7995f982874bfb6400330083ea8543ad3a6bff4ff2de4e9cbf795b5fce1b/ec_Cathedra_Magistrorum-Band_V-Lexik.pdf

1. 2003-2008: Израда јединственог курикулума и уџбеника за нефилолошке факултете у региону земаља бивше Југославије и Румуније

2. 2010 – 2013 Увођење билингвалне наставе на српско-немачком и мађарско-немачком језику у основне школе у Србији

3. 2018 - Израда програма наставе и учења за изборни предмет Немачки језик са елементима националне културе за основне школе

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2023.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик