Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Добродолац Шерегељ др Тинде
Добродолац Шерегељ др Тинде доцент
Контакти
024/628-033Број кабинета у Суботици: 300 021/485-2910Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 010
Консултације
Суботица
уторак 17.00 - 19.00 Линк за консултације
Нови Сад
уторак 17.00 - 19.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 1982.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 1993.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2008.
Тема дисертације: "Економетријска анализа тражње пољопривредно-прехрамбених производа у Војводини"
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 1983.
Ужа научна област: Квантитативни методи у економији

1. Katić, A., Kiš, T., Ćosić. I., Vukadinović, S., Dobrodolac Šeregelj. T. (2015), Modelling the Composite Competitiveness Index of the Knowledge-based Sociaty, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 12 (1), 229-249. ISSN 1785-8860 M23

2. Dobrodolac Šeregelj. T., Brdar, J. (2018), Business Analitics and Forecasting for Supply Chain Optimization in Serbian Companies, Ekonomika preduzeća, Serbian Association of Economists, Journal of Business Economics and Management, 283-293. ISSN 0353-443X. M24

3. Dobrodolac Seregelj. T. (2011), Forecasting by Econometric Models to Supporting Management, Perspectives of Innovations, Economics and Business, Volume 7 (Issue 1), Prag, pp. 72-76. ISSN 1804-0519 M33

4. Dobrodolac Seregelj. T. (2009), The Characteristics of Poverty in Serbia, Perspectives of Innovations, Economics and Business, Volume 3, Prag, pp. 109-111. ISSN 1804-0519 M33

5. Brdar. J., Dobrodolac Šeregelј. T. (2017), Značaj predviđanja tražnje u eri digitalizacije. XXII Internacionalni naučni skup SM2017 “ Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“, Zbornik radova (str. 524-532). Subotica:Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici. ISBN: 978-86-7233-362-6. М33

6. Brdar. J., Dobrodolac Šeregelј. T. (2016), Ekonomsko predviđanje u funkciji optimizacije zaliha. XXI Internacionalni naučni skup SM2016 “ Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“, Zbornik radova (str. 1106-1117). Subotica:Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici. ISBN: 978-86-7233-356-5. М33

7. Dobrodolac Šeregelj. T., Radovanov, B., Marcikić, A. (2013), Образовање као предуслов економског развоја, 3 rd International Scientific Conference “Economy of Integration” ICEI 2013 „Using Knowledge to Move from Recessionto Prosperity“ Зборник радова (стр. 99-110). Tuzla – Bosnia and Hercegovina: University in Tuzla, Faculty of Economics. ISSN: 2233-0445. М33

8. Dobrodolac Seregelj. T. (2011) Econometric Models and Forecasting, BALCOR2011, 1st International Symposium & 10th Balcan Conference on Operational Research, September 22-25, Thessaloniki, Greece, Proceedings, Volume 2, pp. 88-94. http://balcor.uom.gr M33

9. Dobrodolac Seregelj. T. (2009) Statistical indicators of poverty in Serbia, International Scientific Conference Challenges of Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress, Szeged, Hungary, November 19-21, 2009, Proceedings, pp. 950-956, http//www.e-doc.hu/conferences/statconf 2009. M33

10. Dobrodolac Seregelj. T. (2009), Predviđanje ekonometrijskim modelima kao podrška projektnog menadžmenta, Zbornik radova: Projektni menadžment - vizija i strateški ciljevi, YUPMA, XIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, Zlatibor, 6-8. Jun 2009, Zbornik radova, pp. 438-443. http//www.yupma.org.rs M33

1. Улога доживотног учења у развијању иновативности као извора компетентности и одрживог развоја
финансиран: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АПВ
врста пројекта:Научно-истраживачки пројекат
период:2011-2014.
руководилац: Проф. др Тибор Киш

2. Индекс конкурентности АП Војводине
Финансиран: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АПВ
врста пројекта:Научно-истраживачки пројекат
период: 2009.
руководилац: проф. др Илија Ћосић

Предмети

Предавања

Вежбе

Пословна и финансијска математика
Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2023.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик