AGROTEHNOLOGIJA


Oznaka: 109AGR

Koordinator predmeta: Dr Rade Popović, docent

Godina/Semestar: 1/2

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Studenti usmerenja Agrarna ekonomija i agrobiznis izučavanjem ovog predmeta biće osposobljeni da definišu značaj poljoprivredne proizvodnje i prepoznaju njene bitne karakterisitike, da bi razumeli njene specifičnosti i lakše donosili poslovne odluke.

Sadržaj predmeta: Agrosfera. Vreme i klima. Kopno. Đubriva i đubrenje. Obrada zemljišta. Tehnologija biljne proizvodnje. Tehnologija ekonomičnosti održavanja vlažnosti u zemljištu. Zaštita kulturnih biljaka. Ratarstvo. Voćarstvo. Vinogradarstvo. Stočarstvo. Informisanje u službi poljoprivrede.

Oblici provere znanja:
 ▪ seminarski rad
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ dva domaća zadatka
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski.