EKONOMIJA TURIZMA I UGOSTITELJSTVA


Oznaka: 343ETU

Koordinator predmeta: Dr Slavica Tomić, docent

Godina/Semestar: 3/6

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Cilj je osposobiti studente smera Menadžment da ovladaju pojmom ekonomija i problematikom razvoja turističke privrede. Turizam kao propulzivna delatnost sve više će trpeti pomeranja od primarnog i sekundarnog ka tercijalnom sektoru i informatici, što nalaže potrebu upravljanja promenama, rastom i razvojem preduzeća i njihovog okruženja. Rezultat obrazovnog procesa biće menadžeri turističke privrede.

Sadržaj predmeta: Pojam, značaj i ključne karakteristike turizma i ugostiteljstva kao privredne delatnosti. Osnovni oblici razvoja turizma i ugostiteljstva. Analiza turističkog i ugostiteljskog tržišta. Turističke potrebe, karakteristike ponude i tražnje. Odlike turističkih i ugostiteljskih usluga, kategorije i lokacije objekata, priprema i realizacija organizovanih putovanja. Nabavka i obezbeđivanje zaliha, prodaja uslužnih programa, finansijski efekti poslovnih operacija. Turističko-ugostiteljske organizacije po njihovim tipovima, itd. Pravci razvoja međunarodnog turizma. Karakteristike razvoja turizma i turističke politike razvijenih zemalja Evrope. Uslovi, mogućnosti i perspektive razvoja turizma i ugostiteljstva u Srbiji.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ domaći rad
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 106EKP (Ekonomika preduzeća).

Jezik izvođenja predmeta: srpski
.