EKONOMIJA URBANE SREDINE


Oznaka: 355EUS

Koordinator predmeta: Dr Gizela Štangl-Šušnjar, redovni profesor

Godina/Semestar: 3/6

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: U okviru ovog predmeta studenti smera Menadžment ovladavaju osnovnim znanjima iz oblasti prostorne ekonomije, teorije regionalnog razvoja, teorije lokalnih javnih finansija, ekonomske geografije, urbane sociologije. Pošto je oblast u razvoju, nameće se potreba istraživanja zakonitosti i postupaka urbane ekspanzije za praktično osposobljavane studenata.

Sadržaj predmeta: Uloga i značaj ekonomike urbane sredine u savremenom društvu. Opšti pojmovi urbanizma. Ekonomika urbane sredine kao deo prostorne ekonomije. Ekonomija gradskog zemljišta. Pojam i uloga infrastrukture u ekonomskom i regionalnom razvoju. Suprastruktura urbane sredine.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ seminarski rad
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti

Jezik izvođenja predmeta: srpski