EKONOMIKA I ORGANIZACIJA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA


Oznaka: 324EPG

Koordinator predmeta: Dr Rade Popović, docent

Godina/Semestar: 3/6

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Cilj predmeta je da se studenti smera Agrarna ekonomija i agrobiznis steknu teorijska i praktična znanja kroz rad na računaru tokom vežbi, na osnovu kojih će se osposobiti da uspešno upravljaju poljoprivrednim gazdinstvom i drugim agrobiznis preduzećima. Usvojena znanja izrade kalkulacija linija proizvodnje, diferencnih kalkulacija, plana poslovanja gazdinstva i investicione analize poslužiće kao pomoćna sredstva u donošenju kvalitetnih poslovnih odluka u oblasti agrobiznisa.

Sadržaj predmeta: Faktori proizvodnje i specifičnosti poljoprivrede, proizvodna funkcija, koncept troškova u ekonomiji, vrste troškova u poljoprivrednoj proizvodnji, kalkulacije linija proizvodnje, diferencne kalkulacije, planiranje poslovanja poljoprivrednog gazdinstva, investiciona analiza, biznis plan gazdinstva, oblici organizovanja poljoprivredne proizvodnje, prenos vlasništva nad gazdinstvom, zadruge u poljoprivredi, specijalizacija poljoprivrednih gazdinstava, tipovi i veličina poljoprivrednih gazdinstava.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ pet domaćih zadataka
 ▪ studija slučaja
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski.