EKONOMIKA I POLITIKA RURALNOG RAZVOJA


Oznaka: 323EPR

Koordinator predmeta: Dr Milivoj Gajić, vanredni profesor

Godina/Semestar: 3/6

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Studentima smera Agrarna ekonomija i agrobiznis omogućuje se izučavanje i ovladavanje ekonomsko-političkih determinatni procesa ruralnog razvoja, s naglaskom na redefinisanju ciljeva i mera politike ruralnog razvoja u pravcu izgradnje integralne politike ruralnog razvoja u cilju optimalnog razvoja ruralnih sredina.

Sadržaj predmeta: Uvod. Prioriteti i ciljevi ruralne politike. Poljoprivreda i ruralni razvoj. Šumarstvo i ruralni razvoj. Turizam i rekreacija i ruralni razvoj. Industrijalizacija i ruralni razvoj. Uslužni sektor ruralne ekonomije. Regionalni pristup ruralnom razvoju. Planiranje ruralnog razvoja. Analiza politike ruralnog razvoja. Ocena projekata ruralnog razvoja.

Oblici provere znanja:
 ▪ seminarski rad
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ dve studije slučajeva
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski.