EKONOMIKA POLJOPRIVREDE


Oznaka: 206EPO

Koordinator predmeta: Dr Milivoj Gajić, vanredni profesor

Godina/Semestar: 2/4

Nedeljni fond časova: 2+2

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Studenti usmerenja Agrarna ekonomija i agrobiznis izučavanjem ovog predmeta biće osposobljeni da upoznaju i prepoznaju ekonomske zakonitosti razvoja poljoprivrede i da svojim znanjem učestvuju u procesu definisanja agrarnog razvoja i analize mera i instrumenata agrarne politike i njihovih potencijalnih efekata u kontekstu svetske poljoprivrede i poljoprivrede Srbije.

Sadržaj predmeta: Poljoprivreda i privredni razvoj. Agregatna tražnja i ponuda poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Agrarna politika. Razvoj svetske poljoprivrede i odnosa u okviru poljoprivrede. Komparativna analiza agrarnih politika. Agrarna politika regionalnih ekonomsko-političkih zajednica i agrarno značajnijih zemalja. Međunarodne organizacije u poljoprivredi. Proces tranzicije u poljoprivredi. Razvoj poljoprivrede i agrarna politika Srbije. Tranzicioni procesi u poljoprivredi Srbije. Agrarna politika u procesu pristupa Evropskoj uniji.

Oblici provere znanja:
 ▪ tri kolokvijuma
 ▪ seminarski rad
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski
.