FINANSIJSKA ANALIZA


Oznaka: 332FAN

Koordinator predmeta: Dr Marinko Vranković, docent

Godina/Semestar: 3/6

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Studenti smera Finansije, bankarstvo i osiguranje i smera Računovodstvo i revizija, kroz ovaj predmet će spoznati kreiranje relevantnih i pouzdanih informacija radi donošenja poslovnih odluka. Biće osposobljeni za finansijsku analizu preduzeća, banaka i osiguravajućih organizacija, a sve u cilju ispitivanja i ocenjivanja prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja dotičnih poslovnih subjekata.

Sadržaj predmeta: Analiza finansijskih izveštaja saglasno MRS-u. Metode i koncepcija finansijske analize. Pravila vertikalne i horizontalne finansijske analize. Analiza profitne pozicije preduzeća, banke i osiguravajućeg društva. Analiza finansijskog rezultata i finansijske moći preduzeća, banke i osiguravajućeg društva. Koncepcija analize rentabilnosti, likvidnosti preduzeća, banke i osiguravajućeg društva. Analiza finansijskog položaja, dugoročne i kratkoročne finansijske ravnoteže banaka i osiguravajućih društava. Specifičnosti analize i performansi banaka i osiguravajućih društava.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 105RAC (Računovodstvo), 111BAN (Bankarstvo), 204FIN (Finansije), 210OSI (Osiguranje).

Jezik izvođenja predmeta: srpski