FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZE


Oznaka: 211FTB

Koordinator predmeta: Dr Nenad Vunjak, redovni profesor

Godina/Semestar: 2/4

Nedeljni fond časova: 2+2

Broj kredita:
6

Cilj predmeta: Studenti usmerenja Finansije, bankarstvo i osiguranje će izučavanjem predmeta spoznati i savladati materiju vezanu za: funkcionisanje finansijskih tržišta, učesnike na finansijskim tržištima, instrumente finansijskih tržišta, centralni registar hartija od vrednosti, finansijskih berzi i brokersko-dilerskih društava. Takođe, studenti će biti osposobljeni da budu aktivni učesnici u kretanjima u ovoj oblasti.

Sadržaj predmeta: Determinante finansijskih tržišta. Karakteristike eskontnog tržišta. Karakteristike tržišta novca i tržišta kapitala. Karakteristike deviznog tržišta. Karakteristike lombardnog i hipotekarnog tržišta. Karakteristike kreditno-depozitnog tržišta. Instrumenti finansijskih tržišta. Karakteristike finansijske berze. Modeli organizacije brokerskih kuća. Zaštita investitora na finansijskim tržištima.

Oblici provere znanja:
 ▪ studija slučaja
 ▪ dva testa
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 111BAN (Bankarstvo).

Jezik izvođenja predmeta: srpski.