INFORMACIONI SISTEMI U AGROBIZNISU


Oznaka: 304ISA

Koordinator predmeta: Dr Zita Bošnjak, redovni profesor

Godina/Semestar: 3/5

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Predmet prezentuje studentima bazične principe informacionih sistema i studije stvarnih slučaja koji se rešavaju aplikacijama informacionih sistema. Omogućava se studentima usmerenim na funkcionalni domen agrobiznisa, da steknu dodatne veštine i razumevanje sistema primenom aplikativnih paketa u predmetnom području studiranja.

Sadržaj predmeta: Koncepti, arhitekture i klasifikacije informacionih sistema. Organizovanje informacionih resursa, kontrola i zaštita informacionih sistema. Informacioni sistemi procesiranja transakcija i upravljački informacioni sistemi. Informacioni sistemi u podršci aktivnostima u poljoprivredi. Razvoj informacionih sistema. Metode, tehnike, sredstva i metodologije u razvoju informacionih sistema. Sistemi podrške odlučivanju (pojam, karakteristike i vrste, model i struktura). Inteligentni sistemi podrške odlučivanju (veštačka inteligencija, ekspertni sistemi, poslovna inteligencija).

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ studija slučaja (samostalan rad studenta)
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 104INF (Informacione tehnologije).

Jezik izvođenja predmeta: srpski
.