INFORMACIONI SISTEMI U RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI


Oznaka: 307IRR

Koordinator predmeta: Dr Zoran Ćirić, docent

Godina/Semestar: 3/5

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Teorijske osnove za upoznavanje različitih tipova informacionih sistema. Prikaz informacionih sistema u računovodstvenoj funkciji i njihovih osnovnih karakteristika. Upoznavanje s fazama životnog ciklusa razvoja i ovladavanje metodima, tehnikama, sredstvima i metodologijom za razvoj informacionih sistema.

Sadržaj predmeta: Koncepti, arhitekture i klasifikacije informacionih sistema. Organizovanje informacionih resursa, kontrola i zaštita informacionih sistema. Informacioni sistemi procesiranja transakcija i upravljački informacioni sistemi. Informacioni sistemi u računovodstvu i reviziji. Metodi, tehnike, sredstva i metodologije u razvoju informacionih sistema. Sistemi podrške odlučivanju (pojam, karakteristike i vrste, model i struktura). Inteligentni sistemi podrške odlučivanju (veštačka inteligencija, ekspertni sistemi, poslovna inteligencija).

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ studija slučaja (samostalan rad studenta)
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 104INF (Informacione tehnologije), 105RAC (Računovodstvo), 220URC (Upravljačko računovodstvo).

Jezik izvođenja predmeta: srpski