MEĐUNARODNO POSLOVANJE


Oznaka: 224MPS

Koordinator predmeta: Dr Stanislava Acin-Sigulinski, redovni profesor

Godina/Semestar: 2/4

Nedeljni fond časova: 2+2

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Predmet ima za cilj da pruži osnovna znanja koja su potrebna studentima prilikom donošenja odluka preduzeća u savremenom globalnom okruženju, nastojeći da obuhvati najvažnije aspekte i područja međunarodnog poslovanja. Omogućuje studentima da se korišćenjem konkretnih slučajeva iz privrede uvere u svoje sposobnosti, da ih provere i razvijaju.

Sadržaj predmeta: Poslovanje u globalnom okruženju. Način i oblici međunarodnog poslovanja. Oblici uravnoteženja međunarodnog poslovanja. Incoterms 2000. Finansiranje u međunarodnom poslovanju. Oblici finansiranja. Transport i druge delatnosti u međunarodnoj trgovini. Traženje u međunarodnom poslovanju. Oblici elektronskog poslovanja u međunarodnom poslovanju. Sadašnji izvori međunarodnog poslovanja.

Oblici provere znanja:
 ▪ seminarski rad
 ▪ dva testa
 ▪ kolokvijum
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski
.