MENADŽMENT ŽIVOTNOM SREDINOM


Oznaka: 342MSR

Koordinator predmeta: Dr Ljubica Komazec, redovni profesor

Godina/Semestar: 3/6

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: U okviru ovog predmeta studenti smera Menadžment ovladavaju osnovnim znanjima iz oblasti tehnološkog razvoja, definisan strategijom održivog razvoja usmerenom u pravcu razvoja tehnologija i osvajanja novih proizvoda u skladu s potrebama zaštite, obnavljanja i unapređivanja životne sredine. Pošto je danas menadžment životnom sredinom dominantan faktor u tehnološkom i opštedruštvenom razvoju, studenti će upoznati sveobuhvatno ekološku stranu tehnologija proizvodnje i gotovih proizvoda.

Sadržaj predmeta: Zagađivači i zagađujuće materije. Međunarodna i nacionalna zakonska regulativa u oblasti životne sredine. Održivi razvoj. Kvalitet proizvoda i uticaj na životnu sredinu. Sistemi menadžmenta kvalitetom. Menadžment životnom sredinom. Sistemi menadžmenta životnom sredinom razvijeni za potrebe organizacija. Sistemi menadžmenta životnom sredinom razvijeni za potrebe proizvoda. Veze sistema menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom – sadašnje stanje i pravci razvoja. Koristi od primene menadžmenta životnom sredinom.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ seminarski rad
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 201MEN (Principi menadžmenta).

Jezik izvođenja predmeta: srpski
.