MIKROEKONOMIJA


Oznaka: 101MIK

Koordinator predmeta: Dr Andraš Šagi, redovni profesor

Godina/Semestar: 1/1

Nedeljni fond časova: 3+2

Broj kredita: 8

Cilj predmeta: Cilj predmeta je sticanje znanja o osnovnim kategorijama i zakonitostima funkcionisanja tržišnog mehanizma, pri različitim tržišnim strukturama i formama. Studenti će savladati logiku modela donošenja alternativnih odluka u izboru različitih alternativa i racionalnog ponašanja tržišnih aktera motivisanih ličnim interesima. Takođe, razviće neophodna znanja za razumevanje mehanizama i faktora koji determinišu ravnotežne cene u različitim oblicima tržišta i konkurencije.

Sadržaj predmeta: Načela, kriterijumi i metodološke karakteristike mikroekonomije. Teorije ponašanja potrošača i teorije tražnje (teorije korisnosti, modeli ponašanja potrošača, potrošačev izbor i tražnja). Teorije ponašanja firme i teorije ponude (ponuda firmi, troškovi, prihodi, maksimizacija profita). Tržište faktora proizvodnje (rad, kapital, renta, profit). Pozicije mikroekonomskih subjekata na tržištu ograničene konkurencije (tržišne strategije monopolista, oligopolska tržišta, monopolska konkurencija). Savremeni mikroekonomski modeli tržišnog ponašanja ekonomskih subjekata (primena teorija igara, eksternalije teorija ravnoteže i blagostanja, regulisanje tržišta i dr.).

Oblici provere znanja:
 ▪ tri testa
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ pismeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti

Jezik izvođenja predmeta: srpski, mađarski