OPERACIONA ISTRAŽIVANJA


Oznaka: 212ORI

Koordinator predmeta: Dr Marija Čileg, redovni profesor

Godina/Semestar: 2/4

Nedeljni fond časova: 2+2

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Studenti usmerenja Kvantitativna ekonomija se putem ovog predmeta upoznaju s osnovnim pojmovima i metodama operacionih istraživanja, koja im obezbeđuju aktivno učestvovanje u budućem donošenju odluka. Pažnja se posvećuje problemima formulisanja modela optimiranja i izučavanju različitih metoda i tehnika njihovog rešavanja. Poseban naglasak se stavlja na ekonomsku interpretaciju i upotrebu informacionog sadržaja modela u procesu donošenja odluka.

Sadržaj predmeta: Značaj i razvoj metoda i modela operacionih istraživanja. Modeliranje u operacionim istraživanjima. Linearno programiranje - formulisanje i rešavanje modela. Informacioni sadržaj rešenja modela programiranja. Dualitet i postoptimalna analiza. Problemi rešavanja modela - degeneracija, model bez mogućeg rešenja, model bez optimuma, alternativni optimum, ekonomski neprihvatljiv optimum. Specifični linearni modeli. Nelinearni modeli koji se rešavaju simpleks metodom.

Oblici provere znanja:
 ▪ tri kolokvijuma
 ▪ seminarski rad
 ▪ domaći zadaci
 ▪ četiri testa
 ▪ pismeni ispit
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 103MAT (Matematika za ekonomiste).

Jezik izvođenja predmeta: srpski, mađarski.