POSLOVNE FINANSIJE


Oznaka: 302POF

Koordinator predmeta: Dr Nenad Vunjak, redovni profesor

Godina/Semestar: 3/5

Nedeljni fond časova: 3+2

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Proučavanjem predmeta studenti stiču teorijska znanja vezana za problematiku finansiranja preduzeća i problematiku korporativnih finansija. Pored teorijskih stavova prisutan je veći broj praktičnih primera i grafičkih prikaza koji bliže objašnjavaju osnove finansijske politike preduzeća, izvore finansiranja preduzeća, konsolidaciju preduzeća, bankarske i korporativne finansije u funkciji poslovanja preduzeća. Uvažavanjem teorijskih, naučnih i praktičnih znanja, studenti se osposobljavaju za analizu i sintezu.

Sadržaj predmeta: Finansijska politika i finansijsko planiranje. Organizacija finansijske funkcije i likvidnost preduzeća. Strategija finansiranja preduzeća. Oblici finansiranja preduzeća. Finansijska konsolidacija preduzeća. Platni promet banaka u funkciji preduzeća. Korporativne finansije u funkciji preduzeća.

Oblici provere znanja:
 ▪ dve studije slučaja
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 105RAC (Računovodstvo), 204FIN (Finansije).

Jezik izvođenja predmeta: srpski.