PROGRAMIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE


Oznaka: 325PRP

Koordinator predmeta: Dr Koviljko Lovre, redovni profesor

Godina/Semestar: 3/6

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Izučavanje ovog predmeta studentima smera Agrarna ekonomija i agrobiznis ukazuje na metode i tehnike makroekonomskog programiranja razvoja u poljoprivrednom sektoru, modeliranje ponude i tražnje poljoprivrednih proizvoda, kao i bilansiranje u poljoprivredi i sektoru hrane, problematiku poljoprivrede u modelima privrednog razvoja. Neophodno je da njima studenti ovladaju, a kasnije praktično koriste.

Sadržaj predmeta: Metode i tehnike makroekonomskog programiranja razvoja. Teorija resursne strukture poljoprivrede. Investiciono ponašanje poljoprivrede. Modeliranje ponude poljoprivrednih proizvoda. Modeliranje tražnje i potrošnje poljoprivrednih proizvoda. Bilansiranje u poljoprivredi i sektoru hrane. Problematika poljoprivrede u modelima privrednog razvoja.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ seminarski rad
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski.