PROJEKTNI MENADŽMENT


Oznaka: 228PMT

Koordinator predmeta: Dr Dušan Bobera, vanredni profesor

Godina/Semestar: 2/4

Nedeljni fond časova: 2+2

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Studenti kroz ovaj predmet stiču neophodna teorijska i aplikativna znanja o upravljanju projektima. Nakon savladanog gradiva predmeta biće u mogućnosti da planiraju, organizuju, upravljaju projektom i njegovim resursima uz pomoć softverskih alata.

Sadržaj predmeta: Projekat - definisanje okvira i pretpostavke. Procesi generisanja projekta. Strategijski kontekst projektnog menadžmenta. Razvoj koncepta projektnog menadžmenta. Proces i modeli za selekciju projekata. Rizik i upravljanje rizikom projekta. Planiranje projekta. Organizacija za upravljanje projektom. Izrada budžeta projekta i procenjivanje troškova. Upravljanje kvalitetom projekta. Implementacija projekta. Nadgledanje projekta i informacioni sistem za projektni menadžment. Kontrola projekta. Revizija projekta. Završetak projekta. Tendencije u razvoju projektnog menadžmenta.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ projekat
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski.