RAČUNOVODSTVO


Oznaka: 105RAC

Koordinator predmeta: Dr Ljiljana Dmitrović Šaponja, redovni profesor

Godina/Semestar: 1/2

Nedeljni fond časova: 3+2

Broj kredita: 8

Cilj predmeta: Cilj predmeta je da studentima pruži osnovna teorijska znanja o sistemu dvojnog knjigovodstva i njegovim instrumentima, kako bi se osposobili za vođenje knjigovodstvenih evidencija, upoznali računovodstvenu dokumentaciju i kontni okvir. Putem obuhvata poslovnih događaja u proizvodnim i trgovinskim poslovnim subjektima, savladaće način izrade osnovnih računovodstveno-finansijskih izveštaja, odnosno biće osposobljeni za praktičnu i operativnu primenu teorijskih znanja.

Sadržaj predmeta: Računovodstvo kao poslovni jezik u uslovima globalizacije i instrumenti harmonizacije računovodstva. Sistemi računovodstva, dvojno knjigovodstvo i njegovi instrumenti, inventar, bilans stanja, bilans uspeha. Poslovni događaji i njihov uticaj na stanja bilansnih pozicija. Knjigovodstveni račun kao metod za praćenje promena stanja bilansnih pozicija. Hronološka i sistematska evidencija, računovodstvena dokumentacija, kontni okvir i greške u računovodstvu. Računovodstveno planiranje, kontrola, analiza i informisanje u funkciji poslovnog odlučivanja. Pribavljanje elemenata reprodukcije – finansijskih sredstava, zaliha, stalnih sredstava i kadrova, Trošenje elemenata reprodukcije i obuhvatanje proizvodnje gotovih proizvoda, kao i realizacija. Računovodstveno izveštavanje putem bilansnih agregata.

Oblici provere znanja:
 
seminarski rad
 
dve studije slučaja
 
dva kolokvijuma
 
pismeni ispit
 
usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski, mađarski
.