RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH I BUDŽETSKIH ORGANIZACIJA


Oznaka: 313RFO

Koordinator predmeta: Dr Ljubica Gajić, vanredni profesor

Godina/Semestar: 3/6

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Izučavanjem ovog predmeta studenti smera Finansije, bankarstvo i osiguranje i smera Računovodstvo i revizija stiču osnovna saznanja o obeležjima poslovanja finansijskih i budžetskih organizacija, kao i o specifičnostima njihove računovodstvene funkcije. Studenti se osposobljavaju za razumevanje, formiranje i praćenje teorijsko-metodoloških, organizacionih rešenja računovodstvenog praćenja aktivnosti karakterističkih za finansijske i budžetske organizacije. Upoznaju specifičnosti finansijskog izveštavanja i osposobljavaju se za interpretaciju pokazatelja uspešnosti primereno karakteristikama poslovanja.

Sadržaj predmeta: Osnovna obeležja poslovanja banaka i drugih finansijskih organizacija. Specifičnosti računovodstvene funkcije banaka i drugih finansijskih organizacija. Organizacioni instrumenti računovodstvene funkcije u bankama i drugim finansijskim organizacijama. Teorijsko-metodološka i organizaciona rešenja računovodstvenog praćenja aktivnosti karakterističnih za banke i druge finansijske organizacije. Specifičnosti finansijskog izveštavanja u bankama i drugim finansijskim organizacijama. Interpretacija osnovnih pokazatelja uspešnosti poslovanja u bankama i drugim finansijskim organizacijama u funkciji kontrole i ocene poslovanja, planiranja i poslovnog odlučivanja. Osnovna obeležja poslovanja i specifičnosti računovodstvene funkcije budžetskih organizacija. Organizacioni instrumenti računovodstvene funkcije budžetskih organizacija. Teorijsko-metodološka i organizaciona rešenja računovodstvenog praćenja aktivnosti karakterističnih za budžetske organizacije. Specifičnosti finansijskog izveštavanja za budžetske organizacije i interpretacija pokazatelja uspešnosti primereno karakteristikama i specifičnostima poslovanja budžetskih organizacija.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ pismeni ispit
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 105RAC (Računovodstvo).

Jezik izvođenja predmeta: srpski.