REVIZIJA


Oznaka: 320REV

Koordinator predmeta: Dr Мirko Аndrić, redovni profesor

Godina/Semestar: 3/6

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Predmet pruža studentima smera Računovodstvo i revizija teorijske i praktične osnove za razumevanje uloge revizije i načina na koji se revizija sprovodi. Studenti se osposobljavaju za praćenje hronologije i metodologije revizije kroz koju se stiče uveravanje o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja.

Sadržaj predmeta: Karakteristike i uloga revizije. Vrste revizije. Profesionalne revizorske organizacije i revizorske firme. Ciljevi, postulati i koncepti revizije. Мeđunarodno standardi revizije i etika u reviziji. Materijalnost i revizijski rizik. Revizijski dokaz, prikupljanje i vrednovanje dokaza. Interne kontrole. Revizija u računarskom okruženju. Uzorkovanje u reviziji. Revizijski testovi. Završna revizija. Revizorski izveštaji. Interna revizija i revizija javnih rashoda.

Oblici provere znanja:
 ▪ tri testa
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 105RAC (Računovodstvo).

Jezik izvođenja predmeta: srpski
.