SPORT I FIZIČKO VASPITANJE


Oznaka: 234SFV

Koordinator predmeta: Mr Slobodan Andrašić, predavač

Godina/Semestar: 2/4

Nedeljni fond časova: 0+2

Broj kredita: 4

Cilj predmeta: Cilj predmeta je da kroz različite oblike sistematskog telesnog vežbanja i teorijskog obrazovanja shvate vrednosti i značaj sporta i fizičkog vaspitanja za zdravlje i pravilan fizički razvoj.

Sadržaj predmeta: Sadržaj predmeta čine sledeći oblici telesnog vežbanja: košarka, odbojka, fudbal, fitnes, aktivnosti u prirodi (poludnevno pešačenje i planinarenje). Programski sadržaj, zajednički za sve navedene oblike telesnog vežbanja: fizička priprema, razvijanje i usavršavanje osnovnih motoričkih sposobnosti (koordinacija, okretnost, snaga, izdržljivost, gipkost i brzina), razvoj i usavršavanje prirodnih oblika kretanja.