STRATEGIJSKI MENADŽMENT


Oznaka: 318SME

Koordinator predmeta: Dr Radmilo Todosijević, redovni profesor

Godina/Semestar: šesti

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Studenti smera Manadžment stiču znanja o osnovnim pojmovima strategijskog menadžmenta, ali upoznaju i savremene trendove u domenu manadžmenta. U tom cilju je potrebno ovladati znanjima i veštinama iz ključnih oblasti, čije poznavanje i ovladavanje postaje uslov uključivanja u savremeni svet menadžmenta i biznisa.

Sadržaj predmeta: Istraživanje perspektive strategijskog menadžmenta. Modeli strategijskog menadžmenta. Proces strategijskog menadžmenta. Strategijski menadžment za poslove firmi. Arhitektura strategije. Strategijska analiza konkurentskog okruženja. Dinamički modeli biznis strategija. Modeli promena i njihove implikacije na stratešku implementaciju. Korporativne strategije i korporativni menadžment. Strateško planiranje. Organizaciona struktura i primena strategije. Menadžment strategijskim resursima. Strategijske dimenzije tehnologije i tehničkog progresa. Selekcija sistema menadžmenta koji odgovara firmi - teorija i modeli odlučivanja - budući trendovi. Menadžment za strategijske promene. Ocena rezultata strategijskih promena. Epistemološke pretpostavke. Strategijske dimenzije internacionalizaciji.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ pismeni ispit
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 201MEN (Principi menadžmenta), 205ORG (Teorija organizacije).

Jezik izvođenja predmeta: srpski