TEORIJA BILANSA


Oznaka: 219TBS

Koordinator predmeta: Dr Lidija Romić, redovni profesor

Godina/Semestar: 2/4

Nedeljni fond časova: 2+2

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Predmet studentima smera Računovodstvo i revizija obezbeđuje opšta i sveobuhvatna znanja o finansijskom izveštavanju. Studenti stiču znanja o nizu finansijskih izveštaja, kao i pitanjima bilansiranja, u kome centralno mesto pripada problemu procenjivanja svih bilansnih pozicija i to u uslovima stabilnih i turbulentnih monetarnih prilika, uz poštovanje načela istinitosti, jasnosti, principa impariteta i načela realizacije.

Sadržaj predmeta: Set finansijskih izveštaja - bilans stanja, uspeha, cash flow i funds flow. Načela bilansiranja. Politika bilansa. Međunarodni računovodstveni standardi u funkciji bilansiranja i teorijska shvatanja o bilansu. Procenjivanje bilansnih pozicija i procena firme kao celine.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 105RAC (Računovodstvo)

Jezik izvođenja predmeta: srpski