efsu

 

        Srpski    |    English


XX Internacionalni naučni skup SM 2015
Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu

Tema skupa
Strаtеgiја rаzvоја i kоnzistеntnоst ekоnоmskih sistеmа u uslоvimа glоbаlizаciје

 

 

     Mesto i vreme održavanja

     Organizator

     Tematske oblasti

     Programski odbor

     Organizacioni odbor

     Značajni datumi

     Kotizacija

     Radovi

     Uputstva i formulari

     Informacije o smeštaju

     GPS koordinate važnijih lokacija

 

Mesto i vreme održavanja

   Subotica - Palić, 21. maj 2015. godine
 

Organizator

   Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu
 

Tematske oblasti

   Finansijski menadžment i računovodstveno informisanje
   Trgovina, marketing i logistika
   Agrobiznis strategija
   Strategijski menadžment, inovacije i ljudski resursi
   Transformacija privrednih sistema i prilagođavanje ekonomskih politika globalnim procesima
  
Poslovni informacioni sistemi i kvantitativne metode u ekonomiji
 

Programski odbor

   Početak stranice

   Prof. dr Nenad Vunjak, predsednik Programskog odbora,
dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici, Republika Srbija
   Vlаdimir Pаvlоv, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
   Prof. dr Jelena Birovljev, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Aleksandar Grubor, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Agneš Boljević, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Ivan Brezina, Faculty of Economic Informatics Bratislava, Slovakia
   Prof. dr Tom Gillpatrick, Portland State University, USA
   Prof. dr Leland Buddress, Portland State University, USA
   Prof. dr Petr Fiala, University of Economics Prague, Czech Republic
   Prof. dr Adrian Cojocariu, Tibiscus University, Timisoara, Romania
   Prof. dr Ljiljana Dmitrović-Šaponja, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Dragan Đuričin, Ekonomski fakultet, Beograd, Srbija
   Prof. dr Peter Horvat of University of Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Social Sciences
   Prof. dr Kоvilјkо Lоvrе, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Novak Kondić, Ekonomski fakultet Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
   Prof. dr Drаgаn Vukmirоvić, Rеpublički zаvоd zа stаtistiku Srbiје
   Prof. dr Oleg Roy, Omsk State University, Russia
   Prof. dr Wang Hualu, Zhongnan Univestiy of Economics and Law Public Finance and Taxation
School, China
   Prof. dr Ludmila N. Ivanova, Omsk State University, Russia
   Prof. dr Dejan Jakšić, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Nebojša Janićijević, Ekonomski fakultet Beograd, Republika Srbija
   Prof. dr Aleksandar Živković, Ekonomski fakultet Beograd, Republika Srbija
   Prof. dr Jelena Kočović, Ekonomski fakultet Beograd, Republika Srbija
   Predrag Đurović, "Žitopromet-mlin" Senta, AD "Senta-promet"
   Dr Dušan Vučićević, Privredna komora Vojvodine, Novi Sad, Srbija
   Dr Dragan Lukač, Regionalna privredna komora Novi Sad, Novosadski sajam
   Slobodan Vojinović, Regionalna privredna komora Subotica
   Radislav Jovanov, Zadružni savez Vojvodine
   Slobodan Racić, AIK banka
   Dr Snežana Lakićević. Naftna industrija Srbije
   Prof. dr Kosta Josifidis, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Miladin Jovičić, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina, Bosna i Hercegovina
   Prof. dr Ibrahim Jusufranić, Internacionalni univerzitet, Travnik, Bosna i Hercegovina
  
Prof. dr Božidar Leković, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
 
  Prof. dr Bojan Rosi, University of Maribor, Faculty of Logistics Celje-Krško, Slovenia
 
  Prof. dr Pawel Lula, Cracow University of Economics, Poland
 
  Prof. dr Vulnet Ameti, rektor, State University of Tetova, Macedonia
 
  Prof. dr Ljubomir Drakulevski, Ekonosmki fakultet Skoplje, Macedonia
 
  Prof. dr Otilija Sedlak, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
 
  Prof. dr Qinghua Song, Xinhua School of Finance and insurance Zhongnan University of Economics & Law, China
 
  Prof. dr Kosta Sotiroski, The Faculty of Economics Prilep, Macedonia
 
  Prof. dr Tomislav Sudarević, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
 
  Prof. dr Farkas Ferenc, Faculty of Business and Economics at the University of Pécs, Hungary
 
  Prof. dr Atilla Fabian, Faculty of Economics, University of West Hungary
 
  Prof. dr Vladimir Šimović, Sveučilište Sjever, Koprivnica, Hrvatska
   Prof. dr Jelena Končar, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Jovica Đurković, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
 
  Prof. dr Ružica Kovač Žnideršić, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
 
  Mr Aleksandra Breu, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
 
  Prof. dr Esad Ahmetagić, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
 
  Prof. dr Slavica Tomić, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
 
  Prof. dr Jelica Trninić, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
 
  Prof. dr Pere Tumbas, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
 
  Prof. dr Radovan Pejanović, v.d. rektor, Univerzitet Novi Sad, Srbija
 
  Prof. dr Chen Zhiyong, Zhongnan Univestiy of Economics and Law Public Finance and Taxation
School, China
 
  Dr Emilija Beker Pucar, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
 
  Dr Rade Popović, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
 
  Dr Darko Pantelić, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
 
  Dr Marton Sakal, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
 
  Dr Novica Supić, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
 
  Dr Stanislav Zekić, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
 
  Dr Vera Zelenović, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
 
  Mag. Andreas Zehetner, Upper Austria University of Applied Sciences, Austria
 

Organizacioni odbor

   Početak stranice

   Prof. dr Jelena Birovljev, predsednik Organizacionog odbora
   Aleksandar Vugdelija, sekretar
   Prof. dr Laslo Šereš
   Prof. dr Marton Sakal
   Dr Darko Pantelić
   Dr Predrag Matković
   Dr Lazar Raković
   Dr Vuk Vuković
   Biljana Ćetković
   Nenad Đokić
   Nada Milenković
   Jovana Ivančević
   Nikola Milićević
   Srđan Vlatković
   Aleksandar Vasiljević
   Milivoje Grahovac
   Ana Trbović
 

Značajni datumi

   Početak stranice

   Rok za podnošenje proširenog apstrakta obima do 300 reči: 14. februar 2015. godine.
 
  Rok za obaveštenje o prihvatanju teme i apstrakta: 28. februar 2015. godine.
 
  Rok za podnošenje kompletnih radova: 28. mart 2015. godine.
 
  Rok za obaveštenje o prihvatanju radova: 25. april 2015. godine.
 
  R
ok za uplatu kotizacije za učešće na skupu: 08. maj 2015. godine.
 
  D
atum održavanja naučnog skupa: 21. maj 2015. godine.

 

Podaci o kotizaciji

   Početak stranice

   Kotizacija - Prvi autor: 12.000 din (PDV uključen u cenu) ili 100 €.
 
  Kotizacija - Koautori koji žele da prisustvuju naučnom skupu: 12.000 din (PDV uključen u cenu) ili 100 €.
 
  Kotizacija - Studenti doktorskih studija - Prvi autor: 6000 din (PDV uključen u cenu) ili 50 €.
 
  Kotizacija - Studenti doktorskih studija - Koautori koji žele da prisustvuju naučnom skupu: 6000 din (PDV uključen u cenu) ili 50 €.

Napomena: Troškovi novčane transakcije padaju na teret autora/koautora!
Ukoliko žele, autori/koautori taj iznos mogu platiti i na licu mesta, na dan održavanja naučnog skupa.

Kotizacija uključuje:
 
  Učešće u plenarnoj, poster i svim posebno organizovanim sekcijama.
 
  Kompletan materijal skupa koji podrazumeva zbornik apstrakata, CD zbornik radova, program skupa i uverenje za učešće na skupu.
 
  Učešće na svečanoj večeri 20. maja 2015. godine.
 
  Koktel i posluženje u pauzama.

Napomene:
 
  Kotizaciju ne plaćaju autori sa fakulteta, insitucija i zajednice sa kojima Ekonomski fakultet u Subotici ima potpisane ugovore o poslovnoj saradnji.
 
  Jedan autor/koautor može da pošalje najviše jedan rad.
 
  Kotizaciju plaćaju i učesnici bez rada.
 
  Kotizacija ne obuhvata troškove smeštaja i ishrane.
 

Radovi

   Početak stranice

   Svi radovi moraju biti napisani na engleskom ili srpskom jeziku (ćirilično pismo).
 
  Radovi se svrstavaju u plenarnu, poster i paralelne odvojene sekcije.
 
  Radove plenarne sednice obezbeđuje po pozivu organizator skupa, oni su obima do 15 stranica A4
 formata pripremljeni prema uputstvu. Radovi po pozivu se recenziraju i objavljuju u časopisu „Strategic
 Management“.
 
  Radovi paralelnih sekcija su obima do 12 stranica A4 formata, pripremljeni prema uputstvu,
 dostavljaju se u naznačenim rokovima i svi radovi se recenziraju, organizuju u paralelne i odvojene
 sekcije i objavljuju u Zborniku apstrakata. Prezentovani radovi biće objavljeni u Zborniku radova
 internacionalnog naučnog skupa SM 2015 (izdaje se na CD-u).
 
  Najbolji prezentovani radovi biće objavljeni u časopisu „Strategic Management“ nakon predviđene procedure.
 
  Apstrakti i kompletni radovi se dostavljaju na adresu sekretara skupa u elektronskom formatu prema
 uputstvu.
 

Uputstva i formulari

   Početak stranice

Prijava učešća: preuzeti formular za prijavu i poslati ga popunjenog na e-mail sm2015@ef.uns.ac.rs.

   Agenda  (.pdf, 240 KB)

   Formular za prijavu učešća  (.dot, 124 KB)

   Uputstvo za formatiranje radova  (.pdf, 80 KB)

   Uputstvo za referenciranje  (.pdf, 316 KB)

   Šablon za izradu radova (latinica)   (.doc, 84 KB)

   Šablon za izradu radova (ćirilica)   (.doc, 88 KB)

   Šablon za izradu postera  (.ppt, 3,5 MB)

 

Informacije o smeštaju

   Početak stranice

   http://www.palicinfo.com/ 
   http://www.visitsubotica.rs
   http://www.subotica.com/129-0/grad-subotica/
 

GPS koordinate važnijih lokacija

   Početak stranice

   Ekonomski fakultet u Subotici: N 46.101526, E 19.674931
   Eko Centar Palić: N 46.09880, E 19.75466
   Vila Milord Palić: N 46.100461, E 19.762055
   Centar Palića: N 46.102422, E 19.758123
   Vila Lago Palić: N 46.099790, E 19.755333
   Vila Larus Palić: N 46.100462, E 19.764292
   Hotel Galerija Subotica: N 46.103173, E 19.666091
   Hotel Gloria Subotica: N 46.100722, E 19.663955
   Hotel Patria Subotica: N 46.100079, E 19.669611
   Hotel PBG Subotica: N 46.095532, E 19.662022

 

Download

 

      Agenda  (.pdf, 240 KB)

      Formular za prijavu učešća   (.dot, 124 KB)

      Uputstvo za formatiranje radova  (.pdf, 80 KB)

      Uputstvo za referenciranje  (.pdf, 316 KB)

      Šablon za izradu radova (latinica)   (.doc, 66 KB)

      Šablon za izradu radova (ćirilica)   (.doc, 88 KB)

      Šablon za izradu postera  (.ppt, 3,5 MB)

      Informacije o plaćanju kotizacije  (.pdf, 70 KB)

 

Kontakt

   Aleksandar Vugdelija, sekretar skupa

e-mail  sm2015@ef.uns.ac.rs

Telefon  +381 24 628 203