sm2022

XXVII Интернационални научни скуп

Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту
СМ 2022

XXVII Интернационални научни скуп „Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту“ (СМ 2022), има за циљ промовисање и развој високо квалитетних истраживања свих аспеката стратегијског менаџмента, посебно система подршке одлучивању у стратегијском менаџменту. Скуп представља форум истраживача и особа из праксе у предметној области из региона, Европе и целог света, за интеракцију, сарадњу и развој у области стратегијског менаџмента. Tема скупа је "Стратегијско размишљање у време пандемије Covid-19: Континуитет и унапређење пословања" (Strategizing in the time of Covid19 pandemic: continuity and improvement of business).
Економски, политички, еколошки, социјални и здравствени изазови пред којима се тренутно налазимо, као и непрестани развој информационих технологија и дигитализација пословања, креирали су ново, промењено пословно окружење. Задатак истраживача у области економије, менаџмента и пословне информатике јесте да пронађу начине да се превазиђу изазови које оно доноси и открију нове могућности за развој. Многи пословни модели су постали неадекватни, док су други доживели нагли, непланирани развој. У оба случаја, прилагођавање новој нормалности намеће потребу стратешких промена. На формирање нових стратегија утицаће чињеница да свака кризна ситуација може да отвори нове могућности и делује као катализатор развоја. У том смислу, потребно је стратешко промишљање и прилагођавање пословних модела у циљу одржавања и унапређења пословања организација и економија земаља.

Релевантна програмска подручја
Организација
Опште информације
Радови
Публикације
Информације о скупу
Пријава и документи

Релевантна програмска подручја

 • Основни концепти и процес стратегијског менаџмента;
 • Корпоративне и пословне стратегије;
 • Функционалне стратегије - маркетинг стратегија, стратегија управљања финансијама, стратегија управљања људским ресурсима, стратегија истраживања и развоја;
 • Стратегија у глобалном и националном окружењу;
 • Иновације у стратегијском менаџменту;
 • Предузетништво, мала и средња предузећа и стратегија;
 • Стратегија у трансформацији пословања;
 • Пословни модели и стратегије;
 • Управљање пословним процесима и системи пословне интелигенције у стратегијском менаџменту;
 • Дигитална трансформација пословања;
 • Дигитална пословна стратегија;
 • Напредна аналитика пословних података;
 • Лидерство, менаџмент људских ресурса и стратегија;
 • Организационо понашање, стратегија и перформанса;
 • Стратегијски менаџмент у услужним организација;
 • Стратегијски менаџмент у непрофитним организацијама;
 • SMART стратегија;
 • Стратегија одрживог развоја;
 • Стратешки изазови и перспективе у агробизнис сектору.

Организација

Скуп се организује путем пленарне, паралелних, постер секција и округлих столова. Дискусија на пленарној секцији је централизована, док је на паралелним сесијама и округлим столовима заснована на специфичним тематским подручјима. Пре организације постер секције, аутори своје постере укратко представљају у посебно организованој пленарној секцији.
Посебно се организује виртуелна секција скупа на којој се пружа могућност учесницима за презентацију радова без непосредног присуства скупу.
Организатор скупа

 • Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици, Србија

Суорганизатори скупа
 • Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Србија
 • Универзитет у Приштини, Економски факултет, Србија
 • Универзитет у Нишу, Економски факултет, Србија
 • Институт економских наука, Београд, Србија
 • Српско удружење за маркетинг (СеМА)
 • Српска асоцијација менаџера (САМ)

Стратешки партнер скупа
 • Д.О.О. за управљање слободном зоном „Суботица“

Програмски одбор
 • Небојша Гвозденовић, Економски факултет у Суботици, Србија, председник
 • Немања Бербер, Економски факултет у Суботици, Србија, потпредседник
 • Предраг Матковић, Економски факултет у Суботици, Србија, потпредседник
 • Драган Стојић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Бојан Матковски, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Емилија Бекер Пуцар, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Јелена Андрашић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Раденко Марић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Маја Стругар Јелача, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Душан Бобера, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Агнеш Славић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Слободан Марић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Бојан Лековић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Саша Бошњак, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Зита Бошњак, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Мартон Сакал, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Ласло Шереш, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Мирјана Марић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Вук Вуковић, Економски факултет у Суботици, Србија,
 • Лазар Раковић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Стојанка Дакић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Отилија Седлак, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Вера Мировић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Дејан Јакшић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Ксенија Лековић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Татјана Бранков, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Олгица Главашки, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Ивана Медвед, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Ивана Домазет, Институт економских наука, Београд, Србија
 • Дарко Марјановић, Институт економских наука, Београд, Србија
 • Петар Веселиновић, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Србија
 • Марко Славковић, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Србија
 • Тадија Ђукић, Универзитет у Нишу, Економски факултет, Србија
 • Биљана Ђорђевић, Универзитет у Нишу, Економски факултет, Србија
 • Небојша Ђокић, Универзитет у Приштини, Економски факултет, Србија
 • Tања Вујовић, Универзитет у Приштини, Економски факултет, Србија
 • Сања Добричанин, Универзитет у Приштини, Економски факултет, Србија
 • Небојша Јанићијевић, Економски факултет Београд, Србија
 • Јелена Кочовић, Економски факултет Београд, Србија
 • Драган Ђуричин, Економски факултет, Београд, Србија
 • Слободан Антић, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
 • Лена Ђорђевић Милутиновић, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
 • Миленко Крајишник, Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет, Босна и Херцеговина
 • Драган Глигорић, Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет, Босна и Херцеговина
 • Срђан Лалић, Универзитет у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина
 • Vladimir Šimović, University Algebra Zagreb, Croatia
 • Tomislav Hernaus, Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
 • Nina Pološki Vokić, Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
 • Ivan Brezina, Faculty of Economic Informatics Bratislava, Slovakia
 • Tom Gillpatrick, Portland State University, USA
 • Leland Buddress, Portland State University, USA
 • Petr Fiala, Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • Adrian Cojocariu, Tibiscus University, Timisoara, Romania
 • Peter Horvat, University of Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
 • Ludmila N. Ivanova, Omsk State University, Russia
 • Oleg Roy, Omsk State University, Russia
 • Bojan Rosi, University of Maribor, Slovenia
 • Pawel Lula, Cracow University of Economics, Poland
 • Vulnet Ameti, State University of Tetova, Macedonia
 • Kosta Sotiroski, Faculty of Economics Prilep, Macedonia
 • Ljubomir Drakulevski, Faculty of Economics Skopje, Macedonia
 • József Poór, J. Selye University, Komárno, Slovakia
 • Atilla Fabian, University of West Hungary, Sopron, Hungary
 • Qinghua Song, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan, China
 • Chen Zhiyong, Zhongnan Univestiy of Economics and Law, Wuhan, China
 • Wang Hualu, Zhongnan Univestiy of Economics and Law, Wuhan, China
 • Andreas Zehetner, Upper Austria University of Applied Sciences, Austria

Организациони одбор
 • Ивана Медвед, председница
 • Горана Францишковић, секретар
 • Александра Марцикић Хорват
 • Данијел Хорват
 • Викторија Петров
 • Нада Миленковић
 • Даниела Нушева
 • Данило Ђокић
 • Дејан Брцанов
 • Марко Алексић
 • Димитрије Гашић
 • Александар Вугделија
 • Александар Васиљевић
 • Ана Трбовић
 • Веселин Павлићевић

Опште информације

Научни скуп је намењен

 • Истраживачима из академских и истраживачких организација,
 • Особама из праксе и
 • Студентима докторских студија.

Место и време одржавања скупа
 • Пленарни део научног скупа СМ2022 се одржава у Великој већници Градске куће у Суботици, док се паралелне и постер секције организују на локацији Економског факултета у Суботици.
 • На обе локације ће бити обезбеђени рачунари и мултимедијални пројектори за потребе презентације радова.
 • У случају неповољне епидемиолошке ситуације научни скуп СМ2022 ће бити организован онлајн, уз употребу неке од дигиталних платформи за организацију онлајн научних скупова.
 • Суботица, 20. мај 2022.

Језик скупа
 • Званични језици научног скупа су енглески и српски језик.

Значајни датуми скупа
 • Рок за подношење проширеног апстракта обима до 200 речи укључујући празнике је 25. фебруар 2022.
 • Рок за обавештење о прихватању теме и апстракта је 3. март 2022.
 • Рок за слање радова спремних за штампу је 15. април 2022.
 • Рок за обавештење о прихватању радова и пријава учешћа на скупу је до 29. априлa 2022.
 • Рок за касну пријаву учешћа на скупу је до 10. маја 2022.

Регистрација

 

Непосредно учешће

Виртуелно учешће

Стандардна регистрација

-   12.000 динара или 100 евра.

-   За студенте докторских студија 8.500 динара или 70 евра.

-   7.200 динара или 60 евра.

-   За студенте докторских студија 4.800 динара или 40 евра.

Касна регистрација

-   14.500 динара или 120 евра.

-   За студенте докторских студија 11.000 динара или 90 евра.

-   8.400 динара или 70 евра.

-   За студенте докторских студија 6.000 динара или 50 евра.

Непосредно учешће

Стандардна регистрација

-   12.000 динара или 100 евра.

-   За студенте докторских студија 8.500 динара или 70 евра.

Касна регистрација

-   14.500 динара или 120 евра.

-   За студенте докторских студија 11.000 динара или 90 евра.


Виртуелно учешће

Стандардна регистрација

-   7.200 динара или 60 евра.

-   За студенте докторских студија 4.800 динара или 40 евра.

Касна регистрација

-   8.400 динара или 70 евра.

-   За студенте докторских студија 6.000 динара или 50 евра.


*Напомена: Трошкови платног промета падају на терет уплатиоца котизације.

Регистрација за непосредно учешће укључује:
 • објављивање рада у јединственом електронском зборнику радова,
 • учешће у пленарној и свим посебно организованим паралелним и постер секцијама, округлим столовима,
 • штампани програм скупа и уверење за непосредно учешће на скупу,
 • учешће на свечаној вечери 19. маја 2022. године - учешће на свечаној вечери 20. маја 2022. године,
 • бифе-ручак у паузи између пленарне и паралелних секција, послужење у паузама.

Регистрација за виртуелно учешће укључује:
 • објављивање рада у јединственом електронском зборнику радова,
 • штампани програм скупа са електронским зборником апстраката, уверење за виртуелно учешће на скупу,
 • доставу материјала скупа, путем пост експрес сервиса, након завршетка скупа.

 • Регистрацију, према потписаном споразуму о сарадњи, не плаћају учесници са економских факултета из Београда, Ниша, Крагујевца и Косовске Митровице.

Радови

Пријава и слање радова за непосредно и виртуелно учешће на скупу

 • Радови пленарне сесије се обезбеђују по позиву организатора скупа, обима до 10 страница А4 формата, припремљени према упутству са Web странице скупа. Они се објављују у електронском Зборнику апстраката и у јединственом електронском Зборнику радова научног скупа у пуном обиму.
 • Радови паралелних и постер секција код непосредног учешћа на скупу, као и радови виртуелног учешћа на скупу су обима до 8 страница А4 формата, припремљени према упутству са Web странице скупа, и достављају се у назначеним роковима. Сви поднети радови биће рецензирани од стране два рецензента, члана Програмског одбора научног скупа, и по позитивној рецензији организују у паралелне, постер и виртуелне секције. Прихваћени радови се објављују у електронском Зборнику апстраката и електронском Зборнику радова научног скупа у пуном обиму.
 • Апстракти радова и радови се достављају на адресу скупа у електронском облику на припремљеном шаблону и према упутству на Web страници скупа www.ef.uns.ac.rs/sm2022
 • Апстракти радова морају садржавати: јасно дефинисане проблем и циљеве истраживања, концизно описану методологију или метод примењен у прикупљању података, њиховом процесирању и анализи, кратак резиме резултата истраживања и примарни закључак.

Публикације

 • Електронски Зборник радова научног скупа СМ2022, у издању организатора скупа, са ИСБН и ДОИ ознакама, са свим рецензираним радовима, који ће се поднети на индексирање сервису Conference Proceedings Citation Index (CPCI), конститутивном делу Clarivate Analytics' Web of Science.
 • Презентoвани и одабрани радови на енглеском језику представљају предмет додатне рецензије од стране чланова Уређивачког одбора и по позитивној рецензији уз сагласност аутора објављују у International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, ISSN 1821-3448, који је индексиран на Master Journal List у Emerging Sources Citation Index, конститутивном делу Clarivate Analytics' Web of Science. Часопис International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије сврстан у категорију М51 за 2021. годину.

Информације о скупу

Пријава и документи

AGENDA SM2022
Зборник радова SM2022
University of Novi Sad Faculty of Economics in Subotica Copyright @ 2022.