Почетна страница Стручне праксе

Кораци у реализацији стручне праксе за студенте Економског факултета у Суботици

 1. Договор са Руководиоцем студијског програма о компанији и термину одласка на праксу.
 2. Попуњавање Упута за обављање стручне праксе,
  2.1. Потписивање Упута за обављање стручне праксе од стране Руководиоца студијског програма,
  2.2. Овера Упута за обављање стручне праксе на Студентској служби.
 3. Предаја Упута за обављање стручне праксе надлежним особама у договореној компанији.
 4. Реализација праксе.
 5. Попуњавање Потврде о обављеној пракси,
  5.1. Овера Потврде о обављеној пракси у компанији.
 6. Писање Дневника праксе (1-2 странице А4 формата).
 7. Пријава испита Стручна пракса се врши путем студентског веб сервиса почев од јунског испитног рока
  текуће школске године, у редовним испитиним роковима и терминима који су Календаром рада утврђени
  за пријаву испита. За наставника се бира Руководилац студијског програма.
 8. Подношење Потврде о обављеној пракси и Дневника праксе на увид на дан испита.
 9. Уколико Руководилац студијског програма оцени студента са „задовољава“, Потврду о обављеној пракси и
  Дневник праксе студент предаје Студентској служби због уписа у додатак дипломи.
 10. Уколико Руководилац студијског програма оцени студента са „не задовољава“, студент се враћа на корак 1. 

Напомена 1: Уколико је студент запослен и Руководилац студијског програма оцени да радни задаци могу да се употребе за реализацију праксе, студент приступа описаној процедури од корака 2. попуњавања и овере упута и све следеће кораке.

Напомена 2: Студенти Основних студија не пријављују испит Стручна пракса (корак 7). Ако Руководилац студијског програма оцени приложену документацију (корак 8) као задовољавајућу, студент предаје Потврду о обављеној пракси и Дневник праксе Студентској служби због уписа у додатак дипломи.

Списак Руководилаца студијских програма:

Студијски програм (ОАС) Студијски програм (МАС) Руководилац
Аграрна економија и агробизнис Агробизнис менаџмент Доц. др Бојан Матковски
Европска и међународна економија и бизнис Међународна економија и бизнис Проф. др Нада Тривић
Финансије, банкарство и осигурање Финансијски и банкарски менаџмент Проф. др Вера Мировић
Маркетинг Дигитални маркетинг Проф. др Томислав Сударевић
Менаџмент Лидерство и менаџемент људских ресурса Проф. др Агнеш Славић
Пословна информатика Пословна информатика Проф. др Мартон Сакал
Рачуноводство и ревизија Рачуноводство и ревизија Проф. др Жељко Војиновић
Трговинa Мултиканална трговина Проф. др Горан Вукмировић

 

Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик