Српски   |    English


XXIII Интернационални научни скуп

Стратегијски менаџмент
и системи подршке одлучивању
у стратегијском менаџменту

СМ 2018

Суботица, 26. и 27. April 2018. године

ТЕМА СКУПА:


Дигитална трансформација пословaња


ОПИС ТЕМЕ
Дигитална трансформација је најшире постављени веома интензиван процес ефективне изградње потпуно нове организације и начина пословања уз примену савремених дигиталних технологија, савремених алата и најбоље праксе у реализацији пословних процеса, са примарним циљем да се запослени што мање ангажују у реализацији административних активности, а много више на активностима стварања промена неопходних за превазилажење пословних препрека и постизање вишег нивоа њиховог задовољства путем примене бољих метода управљања, кооперације и колаборације, система заснованих на знању и др. Процес трансформације чини неколико блокова активности у реализацији дигиталне организације: израда и усвајање дигиталне стратегије и опредељење начина примене иновација; детаљна анализа и истраживање начина доношења одлука купаца; аутоматизација пословних процеса; организација агилних, променљивих и колаборативних модела пословања; примена савремених информационих технологија у подршци основних функција организације и њеног брзог развоја; и употреба релевантних података и аналитика података у складу са циљевима и стратегијама организације.

ПРОГРАМСКА ПОДРУЧЈА

 • Иновације и предузетништво у трансформацији пословања,
 • Аутоматизација пословних процеса у трансформацији пословања,
 • Организација у трансформацији пословања,
 • Информационе технологије у трансформацији пословања,
 • Подаци и аналитика података у трансформацији пословања,
 • Управљање односима са купцима у трансформацији пословања,
 • Дигитализација у међународном платном промету и банкарству
 • Процес стратегијског менаџмента,
 • Стратегијска анализа,
 • Стратегијски циљеви и акције,
 • Пословни модели и стратегије,
 • Пословни процеси у стратегијском менаџменту,
 • Корпоративна перформанса, вођење и пословна етика,
 • Евалуација и мерење организационе перформансе и потенцијала у контексту стратегијског менаџмента,
 • Информационе технологије и информациони системи у стратегијском менаџменту,
 • Пословна интелигенција и стратегијски менаџмент,
 • Стратегијско одлучивање,
 • Имплементација стратегије у предузећима,
 • Стратегија у глобалном и националном окружењу,
 • Дигитална пословна стратегија,
 • Стратегије за дигиталну колаборацију,
 • Дигитална маркетинг стратегија,
 • Иновације у стратегијском менаџменту,
 • Предузетништво и стратегија,

ОРГАНИЗАЦИЈА

Скуп се организује путем пленарне, паралелних и постер сесија. Дискусија на пленарној сесији је централизована, док је на паралелним сесијама заснована на специфичним тематским подручјима. Пре организације постер сесије, аутори своје постере укратко представљају у посебно организованој пленарној сесији.
Посебно се организује виртуелна сесија скупа на којој се пружа могућност учесницима за презентацију радова без непосредног присуства скупу.
Организатор
 • Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици.
 • Институт економских наука, Београд

Спонзори
Организације и удружења заинтересовани за наступ на скупу и кофинансирање умањених котизација за учеснике скупа.

Програмски одбор
 • Александар Грубор, Економски факултет у Суботици, Република Србија, председник
 • Душан Бобера, Економски факултет у Суботици, Република Србија, потпредседник
 • Јовица Ђурковић, Економски факултет у Суботици, Република Србија, потпредседник
 • Агнеш Бољевић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Агнеш Славић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Слободан Марић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Бојан Лековић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Немања Бербер, Економски факултет у Суботици, Република Србија,
 • Маја Стругар Јелача, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Петер Харматх, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Пере Тумбас, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Саша Бошњак, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Зита Бошњак, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Мартон Сакал, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Ласло Шереш, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Зоран Ћирић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Предраг Матковић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Имре Петкович, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Вук Вуковић, Економски факултет у Суботици, Република Србија,
 • Лазар Раковић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Отилија Седлак, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Радмило Тодосијевић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Божидар Лековић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Неђо Балабан, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Јелица Трнинић, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Стеван Васиљев, Економски факултет у Суботици, Република Србија
 • Живан Ристић, Универзитет за мир Уједињених нација, Београд, Република Србија
 • Небојша Јанићијевић, Економски факултет Београд, Република Србија
 • Александар Живковић, Економски факултет Београд, Република Србија
 • Јелена Кочовић, Економски факултет Београд, Република Србија
 • Драган Ђуричин, Економски факултет, Београд, Србија
 • Ивана Домазет, Институт економских наука, Београд, Србија
 • Миладин Јовичић, Факултет пословне економије, Бијељина, Босна и Херцеговина
 • Новак Кондић, Економски факултет Бања Лука, Босна и Херцеговина
 • Владимир Шимовић, Свеучилиште Сјевер, Копривница, Хрватска
 • Ivan Brezina, Faculty of Economic Informatics Bratislava, Slovakia
 • Tom Gillpatrick, Portland State University, USA
 • Leland Buddress, Portland State University, USA
 • Petr Fiala, University of Economics Prague, Czech Republic
 • Adrian Cojocariu, Tibiscus University, Timisoara, Romania
 • Peter Horvat, University of Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
 • Oleg Roy, Omsk State University, Russia
 • Ludmila N. Ivanova, Omsk State University, Russia
 • Bojan Rosi, University of Maribor, Slovenia
 • Pawel Lula, Cracow University of Economics, Poland
 • Vulnet Ameti, State University of Tetova, Macedonia
 • Ljubomir Drakulevski, Faculty of Economics Skopje, Macedonia
 • Kosta Sotiroski, Faculty of Economics Prilep, Macedonia
 • Atilla Fabian, University of West Hungary, Hungary
 • Qinghua Song, Zhongnan University of Economics and Law, China
 • Chen Zhiyong, Zhongnan Univestiy of Economics and Law, China
 • Wang Hualu, Zhongnan Univestiy of Economics and Law, China
 • Andreas Zehetner, Upper Austria University of Applied Sciences, Austria
Организациони одбор
 • Пере Тумбас, председник
 • Емина Ђурковић, секретар
 • Мирјана Марић
 • Оливера Грљевић
 • Радмила Бјекић
 • Бранимир Калаш
 • Бојан Матковски
 • Александар Вугделија
 • Александар Васиљевић
 • Ана Трбовић

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Научни скуп је намењен
 • Представницима универзитета и истраживачких организација,
 • Менаџерима пословних организација, јавних предузећа, невладиних организација, ....
 • Студентима докторских студија.
Место и време одржавања
 • Суботица, 26.-27. Април 2018.
Језик
 • Званични језици научног скупа су српски језик и енглески језик.
Значајни датуми
 • Рок за подношење проширеног апстракта обима до 500 речи је 29. jaнуар 2018.
 • Рок за обавештење о прихватању теме и апстракта је 29. јануар 2018.
 • Рок за слање радова спремних за штампу је 16. март 2018.
 • Рок за обавештење о прихватању радова и стандардна пријава учешћа на скупу је до 5. априла 2018.
 • Рок за касну пријаву учешћа на скупу је до 13. априла 2018.
Регистрација

 

Непосредно учешће

Виртуелно учешће

Стандардна регистрација

12.000 дин - 100 Е

Студенти 8.500 дин - 70 Е

7.200 дин - 60 Е

Студенти 4.800 дин - 40 Е

Касна регистрација

14.500 дин - 120 Е

Студенти 11.000 дин - 90 Е

8.400 дин - 70 Е

Студенти 6.000 дин - 50 Е

* код свих износа ПДВ је укључен у цену, а износ у еурима се односи на иностране учеснике


Регистрација за непосредно учешће укључује:
 • објављивање до два рада у електронском зборнику радова (са ИСБН ознаком) по регистрованој особи,
 • учешће у пленарној и свим посебно организованим сесијама,
 • учешће на постер сесији,
 • штампани програм скупа са зборником апстраката, уверење за учешће на скупу и уверење за обављене активности на скупу,
 • учешће на свечаној вечери 26. априла 2018. године,
 • бифе-ручак у паузи између пленарне и паралелних сесија, послужење у паузама,
 • коаутори који желе да присуствују скупу морају да се региструју и плате трошкове регистрације.
Регистрација за виртуелно учешће укључује:
 • објављивање до два рада у електронском зборнику радова (са ИСБН ознаком) по регистрованој особи,
 • штампани програм скупа са зборником апстраката, уверење за учешће на скупу,
 • доставу испоруку штампаних садржаја скупа, путем пост експрес сервиса, након завршетка скупа.

Регистрацију према потписаном споразуму о сарадњи не плаћају учесници са економских факултета из Београда, Ниша, Крагујевца и Косовске Митровице.

РАДОВИ

Пријава и слање радова за непосредно и виртуелно учешће на скупу:
 • Радове пленарне сесије обезбеђује по позиву организатор скупа, они су обима до 10 страница А4 формата припремљени према упутству са Web странице скупа. Они се објављују у електронском Зборнику апстраката и у јединственом електронском Зборнику радова научног скупа у пуном обиму.
 • Радови су обима до 8 страница А4 формата, припремљени према упутству са Web странице скупа, достављају се у назначеним роковима и сви се рецензирају, и по позитивној рецензији организују у паралелне, постер и виртуелне сесије и објављују у електронском Зборнику апстраката и електронском Зборнику радова научног скупа у пуном обиму.
 • Најбољи презентирани и одабрани радови на енглеском језику се додатно анонимно рецензирају од стране два рецензента и по позитивној рецензији објављују у International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, ISSN 1821-3448, и The International Scientific Journal of Management Information Systems, ISSN 1452-774X.
 • Рецензирани најбољи студентски радови су предмет посебних награда и уверења.
 • Апстракти радова и радови се достављају на адресу секретара скупа у електронском облику на припремљеном шаблону и према упутству на Web страници скупа www.ef.uns.ac.rs/sm2018

ИНФОРМАЦИЈЕ О СКУПУ

 • Адреса: Економски факултет у Суботици, Сегедински пут 9-11, 24000 Суботица, Србија
 • Контакт: Емина Ђурковић, Секретар Скупа
 • Телефон: +381 24 628 203
 • електронска пошта: sm2018@ef.uns.ac.rs
 • web страница: http://www.ef.uns.ac.rs/sm2018