srcef
Почетна страница ECL - Центар за стране језике Економског Факултета у Суботици

Центар за стране језике Економског Факултета у Суботици

О ECL испиту Термини пријављивања и полагања испита Резултати полагања и стицање дипломе Ценовник Контакт

Потписивањем уговора 26. априла 2005. године са Европским конзорцијумом за стране језике, Економски факултет у Суботици је постао Национални Центар за извођење и тестирање наставе страних језика по принципима ECL стандарда. Овај јединствени систем наставе страних језика, како у оквиру школског и универзитетског образовања, тако и изван њега, односи се не само на најраспрострањеније светске језике (енглески, немачки, француски, руски) већ и на оне језике, првенствено европске, који се мање уче, као што су шведски, холандски, пољски, словачки, мађарски, румунски, хрватски, италијански, шпански, а од 2005. године и српски.

Задаци Центра за стране језике су:
1. организовање ECL - испита из енглеског, немачког и српског као страног језика, а по потреби и припремних курсева из наведених језика;
2. израда тестова за српски као страни језик по стандардима Европског савета.

Шта је ECL испит?
ECL - испит је међународно признат испит за проверу знања страних језика. Испит је настао 1992. године на иницијативу Европског Савета за језике уз подршку ЕРАСМУС и ЛИНГУА програма са циљем да се створи јединствен испит из знања страних језика за све чланице Европске Уније. Седиште организације се налази у Републици Мађарској, у Центру за стране језике при Универзитету Печуј у Печују. Основни задатак овог Центра је да координира израду тестова и спровођење ECL - испита у Европи, САД и Аргентини.
У самом ECL систему налазе се енглески, немачки, пољски, мађарски, руски, румунски, словачки, бугарски, хрватски, италијански, естонски, чешки, литвански и српски језик. Државе у којима се ови језици говоре поседују свака по један национални ECL центар и већи број подцентара.
У Србији је национални центар за српски језик Центар за стране језике при Економском факултету у Суботици.


Шта се проверава ECL испитом?
ECL испитом се проверава знање страног језика у четири језичке вештине које су подељене на усмени део и писмени део испита. Усмени део чине разумевање текста на слух и говор, а писмени део разумевање прочитаног текста и писање. Поред дипломе из комплетног испита, ECL диплома се може стећи и посебно из усменог дела ондосно посебно из писменог дела.
ECL тестови проверавају граматику у оквиру писања. Вештина превођења се не проверава.


На који начин се полажу тестови?
Сваки тест се састоји из два дела.

А. У оквиру писменог дела испита, кандидат решава два теста:
1. Тест за проверу разумевања прочитаног текста (садржи два задатка)
2. Тест за проверу писања - кандидат пише два састава.

Б. У оквиру усменог дела:
- кандидат решава један тест разумевања текста на слух (два задатка)
- проверава се говор: представљање, опис слике и разговор на задату тему.


Који нивои знања се проверавају ECL испитом?
Проверавају се нивои знања страног језика утврђени од стране Европског Савета, означени као А2, Б1, Б2, Ц1.

Ниво А2
Након успешно положеног испита на нивоу А2 Ви сте већ добар туриста: можете да питате, разумете једноставнија питања, да идете у куповину, да поручујете јело и пиће у ресторанима, да разумете натписе, једном речју: не може Вас нико „прећи“.

Ниво Б1
Након положеног испита на нивоу Б1 можете већ поприлично добро да се споразумевате са колегама на послу (ако радите у средини са људима којима је матерњи језик онај који сте ви савладали као страни језик), да слушате и разумете радио и ТВ - емисије, читате новине или пак да разумете неки филм у биоскопу или представу у позоришту.

Ниво Б2
Након положеног испита на нивоу Б2 можете већ да студирате у земљи чији језик сте учили. Упознали сте структуру овог језика, разумели његову логику и вероватно га и заволели. Полако ћете моћи и да уживате у књижевности на том језику, разумећете обавештења на железници и разговор на улици. Једном речју: осећаћете се као код куће.

Ниво Ц1
Пошто сте положили испит на нивоу Ц1 постали сте равноправан саговорник изворних говорника. Ви већ говорите, читате, пишете као и они. Са њима можете да учите, истражујете, радите. Без икаквих тешкоћа можете да продубљујете своја знања о култури, књижевности и историји тј. о прошлости и садашњости земље чији језик учите.


Да ли особље Центра може утицати на исход испита?
Не. Тестови се састављају у националним центрима и у њима се и прегледају (на пример, тестови из енглеског језика се састављају и прегледају у Енглеској, тестови из немачког језика у Немачкој итд). Тестови стижу из Централе у Печују на сам дан испита и након испита се сви тестови (како искоришћени тако и неискоришћени) одмах шаљу ДХЛ поштом назад за Печуј.
Радници Центра су само дежурни (изузев код провере говора) и не смеју да прилазе кандидатима за време полагања испита, нити да дају упутства. Сва потребна упутства су написана на тест-листићима.
Провера говора се снима и шаље у Централу у Печују. Испитивачи имају само делимичан утицај на крајњи исход овог дела испита.


Колико временски траје испит?
Време трајања испита одређено је бројем кандидата који су се пријавили за полагање у датом термину. Из искуства можемо закључити да испит никада не траје мање од 4 сата. Предлажемо да за полагање ECL испита планирате цео дан.


Из којих уџбеника треба припремати испит?
Из било којих уџбеника који развијају комуникативну компетенцију кандидата (све четири језичке вештине: разумевање текста на слух, говор, разумевање прочитаног текста, писање), на пример, "Headway" за енглески језик (или еквиваленти уџбеник), односно, "Themen aktuell" за немачки језик (или еквивалентни уџбеник) итд.


Које теме су предвиђене за полагање испита?

Теме за почетни и основни ниво - А2 и Б1
Теме за средњи и виши ниво - Б2 и Ц1

Термини пријављивања и полагања испита

У току године има пет испитних рокова: фебуар, април, јун, октобар и децембар.
На почетку сваке године Централа у Печују одређује датуме одржавања испита и они су обавезујући за све земље чланице ECL - система.
Испит се пријављује најкасније месец дана пре испитног рока.


Како пријавити испит?
Испит можете да пријавите на два начина:
1. Путем сајта www.ecl.hu. Изаберите језик, енглески или мађарски и пажљиво следите упутства. Молимо Вас да попуните сва поља и обавезно изаберете ниво испита који желите да полажете.
2. Путем маила ecl@ef.uns.ac.rs (у случајевима када из техничких разлога немате приступ адреси www.ecl.hu). Молимо Вас да ОБАВЕЗНО наведете следеће податке:

- језик који желите да полажете
- ниво (А2, Б1, Б2, Ц1)
- презиме и име
- име мајке
- пун датум рођења
- место рођења
- школску спрему
- адресу становања (улица, број, ПТТ број, назив места)
- телефон (фиксни и мобилни)
- е-маил адресу

Независно од начина пријављивања, ако сте успешно пријавили испит добићете обавештење са бројем регистрације на Ваш е-маил. Уз помоћ тог броја моћи ћете да погледате резултате испита 3-4 недеље након полагања.


До кад је могуће одустати од полагања испита (уз повраћај уплаћеног износа)?
Кандидат може одустати од полагања испита уз повраћај уплаћеног износа седам дана пре заказаног датуму испита. После тога, на жалост, нисмо у могућности да уплаћена средства рефундирамо.


Које је време почетка испита?
Време почетка и тачан дан одређује Центар за стране језике при Економском факултету у Суботици, и исти ће бити истакнути на страницама обавештења у оквиру презентације Центра за стране језике.
Уколико нисте најкасније два дана пре заказаног датума полагања испита путем маила или телефонским путем обавештени о времену почетка испита, молимо Вас да неизоставно позовете Центар и информишете се.

Да ли се испит организује и на Одељењу Факултета у Новом Саду?
Испит се организује и на одељењу Економског факултета Суботица у Новом Саду када има довољан број кандидата: више од три.

Резултати полагања и стицање дипломе

Резултате кандидат може сазнати путем wеб адресе www.ecl.hu или пак затражити путем маила ecl@ef.uns.ac.rs.


Када и где се уручује диплома?
Дипломе се издају у року од око два месеца након полагања испита. Кандидат диплому може подићи лично у просторијама Центра за стране језике или затражити путем е-маила слање дипломе на одређену адресу.
Обавештење о датуму и времену уручивања диплома ће бити истакнуто на wеб страницама обавештења у оквиру wеб презентације Центра за стране језике.


Да ли је могуће добити потврду о положеном испиту пре уручења дипломе?
Потврду о положеном испиту је могуће добити на писмени захтев кандидата путем маила ecl@ef.uns.ac.rs.


Да ли је могуће захтевати поновни преглед рада у случају да кандидат није задовољан резултатима испита?
Поновни преглед рада је могућ уз обавезан писмени захтев, који се упућује директно Централи у Печују. Контакт адреса се налази на сајту: www.ecl.hu.

Ценовник

Поштовани кандидати,
овим Вас обавештавамо да је дошло до измене цене ECL – испита.
У наставку ћете наћи нов ценовник. Цене су рађене на бази ценовника који смо добили из ECL – центра Печуј.
Износ који треба уплатити на рачун Економског факултета у Суботици треба да буде обрачунат у динарима по средњем курсу на дан плаћања.

Молимо све кандидате да уплату изврше на време како иста била видљива на рачуну најкасније последњег дана рока за пријаву испита.
Испиту ће моћи да приступе само они кандидати који изврше уплату благовремено и о томе приложе доказ на адресу ecl@ef.uns.ac.rs

ecl cenovnik


Када и на који начин се врши уплата трошкова полагања испита?
Испит треба уплатити по пријему потврде успешности пријављивања испита путем е-маила.

Доказ о уплати обавезно послати на адресу:

Центар за стране језике
Економски факултет у Суботици
Сегедински пут 9-11
24000 Суботица

Прималац уплате: Економски факултет у Суботици, Сегедински пут 9-11, 24000 Суботица
Број жиро рачуна: 840-1045666-13
Сврха уплате: за полагање ECL испита
Позив на број: ЦСЈ

  ECL канцеларија Суботица I спрат, Сегедински пут 9-11 24000 Суботица, Србија GPS: 46.100683, 19.676303 GPS: 46°06'02.5"N 19°40'34.7"E
доц. др Мирна Видаковић
Учитава се...
  ECL канцеларија Нови Сад II спрат кабинет 18, Др Симе Милошевића 16 21102 Нови Сад, Србија GPS: 45.243488, 19.850243 GPS: 45°14'36.6"N 19°51'00.9"E
Зора Трнинић
Учитава се...
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2021.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик