Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Бекер Пуцар др Емилија
Бекер Пуцар др Емилија редовни професор
Контакти
024/62-80-07Број кабинета у Суботици: 054 021/485-2913Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 013
Консултације
Суботица
понедељак 10.30 - 12.30 Линк за консултације
Нови Сад
понедељак 10.30 - 12.30 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2003.
 
Мастер/магистарске студије
Магистарске студије
Универзитет у Београду, Економски факултет
Година завршетка: 2007.
Мастер студије
Универзитет у Београду, Економски факултет
Година завршетка: 2016.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2010.
Тема дисертације: „Управљано флуктуирање девизног курса у режиму инфлационог таргетирања у транзиционим економијама са освртом на Србију“
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 2005.
Ужа научна област: Општа економска теорија и политика

1. Beker Pucar, E.,  & Glavaški, O. (2021). Non-Stationary Heterogeneous Panel Approach of Current Account Adjustments in the Euro-Area. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 55(1), 185-199. DOI: 10.24818/18423264/55.1.21.12. М23

2. Glavaški, O., & Beker Pucar, E. (corresponding author) (2021). Real Interest Rate and Exchange Rate Divergences within the EZ12: Evidence Based at Mean Group Estimator. Revista de Economía Mundial / Journal of World Economy, 58, 141-162. DOI: https://doi.org/10.33776/rem.v0i58.4920. М23

3. Beker Pucar, E. (2020). The Nexus between FOF and Demand-Switching External Adjustment Mechanism: Emerging European and Latin American Floaters. Argumenta Oeconomica, 44(1), 47-77. DOI: 10.15611/aoe.2020.1.03. М23

4. Beker Pucar, E., & Glavaški, O. (2020). The Role of Exchange Rate on the Road towards the Euro Area: The Case of Baltic and Central Emerging European Economies. Ekonomicky Časopis, 68(3), 289-317. https://www.sav.sk/journals/uploads/0325162403%2020%20Pucar%20+%20Glavaski%20-%20RS.pdf. М23

5. Beker Pucar, E. (2020). Monetary Challenges of Emerging European Economies towards the Euro Zone. Teme, XLIV(3), 883-900. DOI: https://doi.org/10.22190/TEME180919060B. М24

6. Бекер Пуцар, E., & Главашки, O. (2020). Eкономија Европске уније. Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду. ISBN: 978-86-7233-391-6.

7. Beker Pucar, E., & Glavaški, O. (2020). Eurozone Non-Optimality: An OCA Based Analysis. Ekonomika, 66(2), 1-15. DOI: doi: 10.5937/ekonomika2002001B. M51

8. Beker Pucar, E., & Glavaški, O. (2020). Macroeconomic Divergences and Assymetric Responses within the Euro-zone. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 17(1), 27-41. DOI: https://doi.org/10.22190/FUEO190914003B. M51

9. Beker Pucar, E., & Glavaški, O. (2019). Monetary Stages and Frameworks of Emerging EU Members on the Road towards the Euro Zone. Economic Horizons, 21(1), 29-42. DOI: 10.5937/ekonhor1901029B. M51

10. Beker Pucar, E., & Glavaški, O. (2019). Macroeconomic External (Im)balances within the Euro Zone: Core vs Periphery. Economic Themes, 57(3), 257-272. DOI: 10.2478/ethemes-2019-0015. M51

1. Координација економских политика у функцији европских интеграција, пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, 2021-2024.

2. Друштвене трансформације у процесу европских интеграција - мултидисциплинарни приступ, пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2011-2022.

3. Eвропска држава благостања и сиромаштво: Интра и интерегионална анализа, пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, 2011-2015.

4. Регионални аспекти европске државе благостања с освртом на Војводину, пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, 2007-2011.

5. Европске регионалне политике са освртом на перспективу Војводине, пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, 2006-2010.

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик