Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Бјекић др Радмила
Бјекић др Радмила доцент
Контакти
024/628-056Број кабинета у Суботици: 052 021/485-2936Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 023
Консултације
Суботица
уторак 10.00 - 12.00 Линк за консултације
Нови Сад
уторак 10.00 - 12.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2012.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2013.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2021.
Тема дисертације: "Веза између компоненти емоционалне интелигенцијe, лидерства и радне ангажованости запослених у пословном амбијенту Републике Србије"
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 2014.
Ужа научна област: Менаџмент

1. Jelača, M. S., Bjekić, R., Berber, N., Aleksić, M., Slavić, A., & Marić, S. (2022). Impact of Managers’ Emotional Competencies on Organizational Performance. Sustainability, 14(14), 1-18.  https://doi.org/10.3390/su14148800  M22

2. Berber, N., Slavic, A., Strugar Jelača, M.,& Bjekić, R. (2020). The effects of market economy type on the training practice differences in the Central Eastern European region. Employee Relations: The International Journal. 42(4), 971-998. https://doi.org/10.1108/ER-10-2018-0265 M22

3. Strugar Jelača, M., Milićević, N., Bjekić, R., & Petrov, V. (2020). The effects of environment uncertainty and leadership styles on organisational innovativeness. Engineering Economics, 31(4), 472-486.http://dx.doi.org/10.5755/ј01.ее.31.4.20948 M23

4. Bjekić, R. & Strugar Jelača, M. (2019). Students' entrepreneurial intention in respect to their psychological traits, gender and study program of the faculty. Teme, XLIII(2), 375-394. http://doi.org/10.22190/TEME180213024B M24

5. Bjekić, R., Strugar Jelača, M., Berber, N., & Aleksić, M. (2021). Factors Affecting Entrepreneurial Intentions of Faculty Students. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 26(2), 1-14. https://doi.org/10.7595/management.fon.2020.0024  M24

6. Aleksić, M., Berber., Strugar Jelača, M.,& Bjekić, R. (2022). The impact of corporate social responsibility on the environmental performance of large organizations in Serbia. Strategic Management. In press. M24

7. Bjekić, R., Rodić, M., Aleksić, M., & Gašić, D. (2021). Relationship between social competences of manager and leadership outcomes. Ekonomika, 67(2), 47-57.  https://doi.org/10.5937/ekonomika2102047B  M51

8. Strugar-Jelača, M., Bjekić, R., Aleksić, M., & Berber, N. (2020). An examination of the relationship between experimental climate and dimensions of the creative organization. Strategic Management, 25(4), 54-63. https://doi.org/10.5937/StraMan2004054S   M51

9. Bjekić, R., Jelača, M. S., & Marić, S. (2019). The Importance of Active Leadership Style for Organizational Innovativeness. Economic Themes, 57(4), 481-495. https://doi.org/10.2478/ethemes-2019-0027  M51

10. Jelača, M. S., Bjekić, R., & Leković, B. (2016). A proposal for research framework based on the theoretical analysis and practical application of MLQ questionnaire. Economic Themes, 54(4), 549-562. https://doi.org/10.1515/ethemes-2016-0028  M51

1. Erasmus+ Development of part-time and short cycle studies in higher education in Bosnia and Herzegovina (PARTISH) (617421-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP) 2021-2024. https://partish.lurmk.lv/

2. Erasmus+ Strengthening Capacities for the Implementation of Dual Education in BH Higher Education (DualSCI) (610251-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP) 2020-2023. https://dualsci.unze.ba/ 

3. Ефекти корпоративне друштвене одговорности у области управљања људским ресурсима на перформансе и одрживост организација (Бр. 142-451-2482/2019-03). Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине (2019-2020).

4. Ефекти емоционалне интелигенције менаџера на перформансе и одрживост организација (Бр. 142-451-2269/2021-01/02). Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине (2021-2022).

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик