Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Бобера др Душан
Бобера др Душан редовни професор
Контакти
024/628-141Број кабинета у Суботици: 341 021/485-2903Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 003
Консултације
Суботица
уторак 08.00 - 10.00 Линк за консултације
Нови Сад
уторак 08.00 - 10.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Свеучилиште у Осијеку, Економски факултет Осијек
Година завршетка: 1986.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 1999.
Тема дисертације: "Технички прогрес и његово одређење према менаџменту"
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 1993.
Ужа научна област: Менаџмент
Свеучилиште у Осијеку, Економски факултет Осијек
Година запослења: 1986-1991.
Ужа научна област: Политичка економија

1. Bobera D., Leković B., Berber N. (2014). Comparative analysis of entrepreneurship obstacles: findings from Serbia and Montenegro. Engineering Economics, 25(2), 167-176 https://doi.org/10.5755/j01.ee.25.2.3113

2. Bobera D., Sakal M., Tumbas P., Matković P. (2015). Innovation Opportunities Offered By Wikis In Higher Education Courses: Implementation Modelling. Croatian Journal of Education, 17(3), 261-295 https://doi.org/10.15516/cje.v17i0.562

3. Bobera D., Leković B., Berber N. (2017) The relationship between motives of entrepreneurial behavior and venture maturity. Industrija, 45(11), 81-98 https://doi.org/10.5937/industrija45-11201

4. Fazekaš T., Bobera D., Ćirić Z. (2017). Ekološki i ekonomski održivi poljoprivredni transport zasnovan na savremenim informacionim tehnologijama. Ekonomika poljoprivrede, 64(2), 739-751 https://doi.org/10.5937/ekoPolj1702739F

5. Bobera D. (2017). Projektni menadžment, Četvrto dopunjeno izdanje. Ekonomski fakultet Subotica,

6. Bobera D., Leković B. (2021). Menadžment inovacija. Ekonomski fakultet Subotica

7. Bobera D., Hunjet A., Kozina G. (2015) Poduzetništvo. Sveučilište Sjever,  

8. Grupa autora: ): Korporativno upravljanje (Корпоративное управление), UDK 005.21 : 334.72.021(497.11), 005.21 : 334.72.021(470+571), ISBN 978-86-7233-337-4, Izdavač:The Faculty of Economics Subotica, Universtiy of Novi Sad; (Polje rezultata: Društveno-humanističke nauke), 2014.

9. Група ауторов. (2014). Управљение проектами, Омскиј Госсударетвениј и.м. Ф.М ДОСТОЕВСКОГО, UDK 677, ISBN 978-5-600-00596, 2014

10. Bobera D., Milosev S. (2020). Lean manufacturing as the primary production System. ICDQM, ?  Proceedings, 321-327, ISBN 976-86-86355-42-3

1. Hungary – Serbia Cross border Project, IPA, Cross-border Network for Innovative Development of Economies and Knowledge Transfer projekt (CoNfiDECT) 2010-2011.

2. Smarter Cluster Policies for South East Europe Mudrije klasterske politike za jugoistočnu Evropu (ClusterPoliSEE) (SEE/C/0008/1.3/X), 2012-2014. https://www.ef.uns.ac.rs/clusterpolisee/projektni-tim.htm

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик