Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Ђокић др Данило
Ђокић др Данило доцент
Контакти
024/628-049Број кабинета у Суботици: 044 021/485-2942Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 22A
Консултације
Суботица
понедељак 13.30 - 15.30 Линк за консултације
Нови Сад
понедељак 13.30 - 15.30 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2013.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2014.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2021.
Тема дисертације: "Производне перформансе пољопривреде и аграрна политика земаља Западног Балкана у процесу приступања Европској унији"
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 2014.
Ужа научна област: Агроекономија

1. Matkovski B., Zekić S., Đokić D., Jurjević Ž., Đurić I. (2022). Export Competitiveness of Agri-Food Sector during the EU Integration Process: Evidence from the Western Balkans. Foods, 11(1), 10 https://doi.org/10.3390/foods11010010  M21

2. Matkovski B., Zekić S., Jurjević Ž., Đokić D. (2021). The agribusiness sector as a regional export opportunity: evidence of the Vojvodina region. International Journal of Emerging Markets, ahead-of-print, https://doi.org/10.1108/IJOEM-05-2020-0560 M22

3. Jurjević Ž., Zekić S., Đokić D., Matkovski B. (2021). Regional Spatial Approach to Differences in Rural Economic Development: Insights from Serbia, Land, 10(11), 1211 https://doi.org/10.3390/land10111211 M22

4. Đokić D., Matkovski B., Jurjević Ž., Zekić S. (2021). Food security and European migrant crisis: Case of Mediterranean area. New Medit, 20(2), 53-64 https://doi.org/10.30682/nm2102d M23

5. Matkovski B., Đokić D., Zekić S., Jurjević Ž. (2020). Determining Food Security in Crisis Conditions: A Comparative Analysis of the Western Balkans and the EU. Sustainability, 12(23), 9924 https://doi.org/10.3390/su12239924  M22

6. Đokić D., Zekić S., Jurjević Ž.,  Matkovski B. (2020). Drivers of Technical Efficiency in Agriculture in the Western Balkans and New EU Member States. Custos e Agronegocio, 16(4), 2-15. http://www.custoseagronegocioonline.com.br/numero4v16/OK%201%20drivers.pdf  M23

7. Đokić D., Jurjevic Z., Popovic R., Savic M. (2019). Is there a correlation between economic and energy use efficiency in soybean production? Custos e Agronegocio, 15(2), 489-505.  https://open.uns.ac.rs/handle/123456789/377 M23

8. Zekić S., Kleut Ž., Matkovski B., Đokić D. (2018). Determining agricultural impact on environment: Evidence for EU-28 and Serbia. Outlook on Agriculture, 47(2), 116-124, https://doi.org/10.1177/0030727018768016  M22

9. Popović R., Kleut Ž., Đokić D. (2018). Exploring the drivers of efficiency in organic and conventional soybean production. Custos e Agronegocio, 14(3), 214-229. http://www.custoseagronegocioonline.com.br/numero3v14/OK%2011%20drivers%20english.pdf   М23

10. Zekić S., Matkovski B., Đokić D., Kleut Ž. (2016). Competitiveness of tobacco and tobacco products: the case of Serbia. Custos e agronegocio, 12(2), 191-211. http://www.custoseagronegocioonline.com.br/numero2v12/OK%2010%20tobacco%20english.pdf   М23

1. Erasmus+ Jean Monnet Module Agricultural Policy of European Union and its influence on competitiveness of agri-food products of Serbia (AgriCOM) (620128-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE), 2020-2023. https://agricom.ef.uns.ac.rs/

2. Network building in the field of competitiveness of agri-food sector of Serbia and EU countries (AgriNET), Science Fund of the Republic of Serbia, 2019-2022. https://agrinet.ef.uns.ac.rs/

3. Оцена економских перформанси пољопривредно-прехрамбеног сектора АП Војводине, пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, 2021-2024.

4. Erasmus+  Strengthening Capacities for the Implementation of Dual Education in BiH Higher Education (DualSCI)(610251-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP) 2020-2023.

5. Анализа конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора Војводине (142-451-2503/2019-03), пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, 2019-2020.

6. Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона (III 46006), пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2015-2019.

7. High-quality, GMO-free soya from the Danube region (Bosnia and Herzegovina and Serbia), project of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) in cooperation with lead executing agencies in Bosnia and Herzegovina and Serbia, od 2014-2017.

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик